Algemene Leden Vergadering van BIZON

BIZON
27 oktober 2021, 19:30 t/m 21:00
Locatie: De Geerenweg 8, 3741 RS Baarn

Eerder heeft Guido aangegeven dat hij uit het BIZON-bestuur wil stappen. We zijn heel blij dat we nu een nieuwe kandidaat kunnen aankondigen in de persoon van Loes Everts. We gaan een klein stoelendansje doen binnen het nieuw voorgestelde bestuur, waarbij Krista Peeters de voorzittersrol neemt, Hanneke Kiel-de Raadt de rol van secretaris/penningmeester en Loes evenementen coördinator wordt..

Om de ideeën over en uitvoering van evenementen wat meer te verdelen gaan we bovendien een evenementencommissie in het leven roepen. We hebben hiervoor al een aantal aanmeldingen, maar als je je hiervoor ook geroepen voelt, meld je aan! BIZON is van en voor de leden, dus op de ALV op 27 oktober mogen jullie hierover je stem uitbrengen. Tegenkandidaten kunnen tot een week voor de ALV worden ingediend. Als het goed is kunnen we dan Guido ontslaan als penningmeester en heten we Loes welkom in het bestuur. Op deze avond zullen we ook presenteren wat onze plannen zijn voor dit seizoen. We zijn wederom welkom bij De Groene Inval.

Opgaveformulier

Wilt u zich opgeven voor deze activiteit? Dit kan door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.

  • Bij welke vereniging(en) bent u lid?

Deze mensen/bedrijven hebben zich al aangemeld:

Er zijn 8 aanmeldingen

  • Andre Schuurman | Simidre
  • Krista Peeters | Krista Peeters Design
  • Rombout Verschoor | Rombout Verschoor Video & Projecten
  • Danielle Swart | Danielle's Voedzameadviezen
  • Hilde Kokshoorn | Hilde Kokshoorn illustraties
  • Corine van der Werf | Art & Interior
  • Hanneke Kiel- de Raadt | Boekportret.nl
  • Guido Victor de Vries | ComfortAdvies

Meer agendapunten

logo Baarn
vorstelijk baarn
logo funda in business
BKA-logo

De ondernemers van Baarn hebben hun krachten gebundeld en werken intensief samen met de gemeente in het Platform Ondernemend Baarn (POB). Alle ondernemers van Baarn die ingeschreven staan bij de kvk zijn aan deze website toegevoegd.

Gemeente Baarn –
Economische Zaken
Accountmanager bedrijven:
Jack van de Gevel
T. 06-34875632
E.  j.vandegevel@baarn.nl
Klik hier voor meer contactgegevens

 

Copyright POB Baarn ©  

Website door: Webheld.nl