De Drie Eiken

CBB; niet wonen op de Drie Eiken

De Contactgroep Baarnse Bedrijven (CBB) vindt het onbegrijpelijk, dat de gemeente (-raad) medewerking dreigt te verlenen aan grootschalige woningbouw aan de Tolweg op De Drie Eiken. Projectontwikkelaar Domus wil 110 appartementen achter het BP tankstation neerzetten. De CBB is mordicus tegen de nieuwbouw, die ten koste gaat van vele vierkante meters bedrijfsterrein. De zakenkring maakt zich ongerust over de ontwikkeling, aangezien er al een tekort aan bedrijfsterrein bestaat, weet voorzitter Ronald Zanoli, evenmin blij met de tijdelijke bewoning van kantoorpanden. Naar zijn overtuiging is ruimte nodig om nieuwe bedrijven binnen te halen. Ook is bedrijfsgrond nodig om bestaande ondernemingen uit de bebouwde kom naar de rand van Baarn te verplaatsen. De achter te laten percelen kunnen voor woningen bestemd worden. Tevens is ruimte vereist om groeiende bedrijven de mogelijkheid te bieden uit te breiden. Op de lijst met 351 Economische toplocaties staat Baarn op plek 34. De CBB wil hoger op de ranglijst, zodat ‘Baarn de beste wordt’ zegt de heer Zanoli. Baarn is naar zijn overtuiging een geschikte plaats om te wonen, te werken en te recreëren. De voorzieningen dienen gewaarborgd te blijven door met elkaar voor voldoende financiële middelen te zorgen. Zet in op verdere verbetering en innovaties stelt Zanoli. Hij snapt niet dat het nodig wordt geacht bij een jarenlang stabiel blijvend inwonertal ( circa 24.7500 ) drie hoge torens met appartementen te bouwen, terwijl behoefte bestaat aan betaalbare koop- en huurwoningen voor starters en jonge gezinnen. Initiatieven om aan deze behoefte te voorzien zijn gewenst, maar zonder woningbouw op De Drie Eiken benadrukt Zanoli. Positief is hij over de uitbreiding met 3-4 hectare van De Noordschil. 1-2 hectare is gereserveerd voor de combinatie wonen/werken, een soort overloop van het bedrijventerrein naar het woongebied. Door te weinig bedrijventerrein dreigt namelijk steeds meer de balans tussen aantal werkende binnen Baarn en bedrijvigheid verstoord te raken. Het gevolg zal zijn dat er iedere dag meer verkeer in en uit de gemeente Baarn reist.

 

Gemeente Baarn

CBB; Ondernemersfonds Baarn verrijking lokale bedrijven

Baarn moet eens bij omringende gemeenten informeren over het instellen van een Ondernemersfonds. Plaatsen in de regio hebben zo’n fonds al of zijn in een vergevorderd stadium met de oprichting. Met het fonds worden zowel het lokale bedrijfsleven als de non profit sector in staat gesteld collectieve zaken structureel te financieren. Alleen zaken van gezamenlijk belang komen voor financiering in aanmerking. Het advies is afkomstig van Ronald Zanoli, voorzitter van de Contactgroep Baarnse Bedrijven. Naar zijn overtuiging zijn er legio zaken van gezamenlijk belang. De preses noemt het parkmanagement van bedrijventerreinen, de promotie van het winkelgebied, de bestrijding van leegstand, city marketing, promotie-activiteiten voor het technisch onderwijs en gezamenlijke belangenbehartiging. De kosten kunnen volgens Zanoli gedekt worden uit een lichte verhoging van de onroerende zaakbelasting (ozb) voor niet-woningen.

IMG_20200121_233213

CBB wenst allen een prachtig 2020 in goede gezondheid!

Als voorzitter van de CBB, Contactgroep Baarnse Bedrijven, wil ik u mede namens de Stichting NoordEik graag kort meenemen in wat actuele zaken, waar wij ons, gezamenlijk met de ondernemers van Baarn, sterk voor maken.

Er spelen momenteel veel zaken in en rondom Baarn, waaronder nieuwbouw van woningen, de ontwikkeling van Paleis Soestdijk, uitbreiding en/of herinrichting van de bedrijventerreinen Noordschil en Drie Eiken en de mogelijke nieuwbouw van een cultuurhuis op de Brink.

Voorwaar geen sinecure voor een relatief kleine plaats als Baarn, met op dit moment zo’n 25.000 inwoners, verdeeld over circa 11.000 huishoudens, bestaande uit gemiddeld ruim 2 personen.
Interessant is te constateren dat het inwonersaantal van Baarn eigenlijk al jaren redelijk stabiel is en altijd net de 25.000 niet haalt. In 1995 waren er 24696 inwoners en in 2019 waren dat er 24767. Het laagste aantal inwoners was 24277 en werd gemeten in 2013.

Dit in ogenschouw nemende is de vraag gerechtvaardigd om welke reden wordt ingezet op grootschalige nieuwbouw, waar feitelijk slechts behoefte bestaat aan specifieke betaalbare koop- en huurwoningen voor starters en gezinnen.

Dat brengt mij bij de problematiek van het transformeren van een deel van het bedrijventerrein de Drie Eiken voor woningbouw, in dit geval ten behoeve van de bouw van een grootschalig appartementencomplex, en het inperken van de al jaren bestaande zachte toezegging van 5 hectare uitbreiding bedrijfsterrein, aansluitend op de Noordschil.

Wij zijn daar als ondernemers erg ongerust over, omdat er al een tekort aan bedrijfsterreinen in Baarn bestaat en er ruimte moet zijn om nieuwe bedrijven binnen te halen, bestaande bedrijven uit de woonkernen te plaatsen en groeiende bedrijven de mogelijkheid tot uitbreiding niet te ontnemen.

In het kader hiervan viel er vorige week dinsdag bij BNR Nieuwradio een interessant item te beluisteren, waarbij Jasper Beekmans, senior adviseur bij adviesbureau Stec Groep, aangaf dat er op steeds meer plekken in Nederland, waaronder in grote delen van de provincie Utrecht, een groot tekort aan bedrijventerreinen is. Quote: “Alleen daar al is de komende tien jaar behoefte aan zo’n 200 hectare grond”

Eigenlijk zou ik namens de Baarnse ondernemers willen zeggen: i’ll rest my case!

Uit het gepubliceerde overzicht van “Economische Toplocaties” staat Baarn op plek 34 van de 351. Wethouder Jansma is daarmee tevreden, wij als ondernemers zien het echter als een aansporing om nog verder te verbeteren en in te zetten op innovaties. Elke ondernemer wil immers de beste zijn en samen willen wij dat Baarn de beste wordt!

Platte daken van bedrijfspanden bestemmen voor zonnepanelen, waardoor locaties voor zonneparken beschikbaar blijven voor woningbouw of bedrijfsterreinen, parkeren op de daken van bedrijfspanden en het zoeken naar een goede mix van wonen en werken, leidt ertoe dat Baarn een gewilde plaats blijft om te wonen, te werken en te recreëren. Met elkaar kunnen wij dan voldoende middelen generen om alle mooie voorzieningen die dit prachtige dorp rijk is te waarborgen.

Als ondernemersverenigingen hebben wij ons nog niet actief in de discussie over het nieuw te bouwen cultuurhuis aan de Brink gemengd. Wel lezen ook wij de publicaties hierover en de zorg over de oplopende kosten en wie deze moet dragen, dan wel daaraan moet bijdragen.

Misschien moeten wij in dat kader ons licht eens opsteken bij enkele ons omringende gemeenten, die of al een Ondernemersfonds zijn gestart of daarmee al in een ver gevorderd stadium zijn.
Met een Ondernemersfonds wordt het lokale bedrijfsleven en de non-profit sector in staat gesteld om collectieve zaken structureel te financieren.

Alles wat ondernemers daarbij zelf aanmerken als gezamenlijk belang komt voor financiering in aanmerking. Van parkmanagement op de bedrijventerreinen, promotie van winkelgebieden en leegstandsbestrijding tot aan citymarketing, promotieactiviteiten voor het technische onderwijs en gemeenschappelijke belangenbehartiging.

De ondernemers bekostigen deze financiële positie zelf, door een lichte verhoging van het ozb-tarief voor niet-woningen.

Ik wens u allen, namens al onze leden, een prachtig 2020 in goede gezondheid.

Daarnaast spreek ik de wens uit dat wij het komende jaar in goed onderling overleg met alle betrokken partijen tot constructieve afspraken kunnen komen, omdat wij uiteindelijk allemaal belang hebben bij een goed functionerend en florerend Vorstelijk Baarn.

Ronald Zanoli
Voorzitter CBB

Foto Haringparty uitreiking

Mooie opbrengst Haringparty 2019

Het is goed toeven in restaurant De Soester Duinen tijdens de jaarlijkse Haringparty Soest-Baarn 2019. In de uitnodiging werd hét netwerkevenement van het jaar aangekondigd als de start van de zomer. Voordat de vakantie-uittocht begint nog even gezellig met elkaar netwerken onder het genot van een wijntje, een hapje en uiteraard meerdere verfijnde stukken zilt zeebanket.

Het Soester Knollenkoor, met daarin ook enkele rasechte Soester Knollen, zingt een aantal zeemansliederen zodat iedereen bij binnenkomst direct in de sfeer komt van de woelige baren, de schuimende branding en de stoere zeevissers.

Na het openingswoord is het podium voor veilingmeesters Antonio van den Hengel en Stephan Ott. De heren zijn passend gekleed. Stephan Ott loopt door de zaal om de aanwezigen te enthousiasmeren een bod te doen. Er zijn veel prijzen te verdelen en als je geluk hebt dan win je zomaar een kist sinaasappels van Cooiman, een diner bon van Restaurant de Generaal of theater kaarten van de Speeldoos.  Zo worden er veel prijzen verdeeld en gaat het bieden in een ongelooflijk rap tempo.

Doelstelling van de veilingmeesters om de opbrengst van vorig jaar te overtreffen wordt ruim gehaald. Peter Beijer heeft met zijn bod het vaatje haring gewonnen en komt het totaal bedrag voor het goede doel op € 20.275. Een prachtig resultaat waar we trots op mogen zijn.

De opbrengst wordt verdeeld onder diverse goede doelen in Soest, Soesterberg en Baarn. Het hoofddoel is Stichting Leergeld Soest Baarn. Deze stichting ondersteunt lokaal, kinderen en gezinnen die in armoede leven en draagt bij aan bijvoorbeeld een schoolreisje, lidmaatschap van een sportvereniging en de ouderbijdrage. Magdaleen Timmermans van de Stichting Leergeld: ,,Wij laten kinderen weer meedoen en de bijdrage van de haringparty is voor ons zeer waardevol.”

Een buffet met allerlei heerlijkheden sluit de geanimeerde avond af. Het was weer een leuk feestje voor ondernemend Soest en Baarn. Een rijke traditie die we graag voort willen zetten. De bereidheid om iets te doen voor het goede doel is groot in onze regio. Mooi dat we dat kunnen combineren met een avond waarin ontmoeten centraal staat.”

logo Baarn
vorstelijk baarn
logo funda in business
BKA-logo

De ondernemers van Baarn hebben hun krachten gebundeld en werken intensief samen met de gemeente in het Platform Ondernemend Baarn (POB). Alle ondernemers van Baarn die ingeschreven staan bij de kvk zijn aan deze website toegevoegd.

Gemeente Baarn –
Economische Zaken
Accountmanager bedrijven:
Jack van de Gevel
T. 06-34875632
E.  j.vandegevel@baarn.nl
Klik hier voor meer contactgegevens

 

Copyright POB Baarn ©  

Website door: Webheld.nl