Duurzaam

FAQ

Hieronder vindt u antwoorden op de veelgestelde vragen. Klik op het plusje om de informatie te lezen.

Wat hebben andere (Baarnse) ondernemers en instellingen zoal gedaan?

Ter inspiratie vindt u op de website van RVO Nederland praktijkverhalen van andere ondernemers & instellingen en wat zij aan maatregelen genomen hebben om te verduurzamen.

Bent u ondernemer of vertegenwoordigt u een vereniging of instelling in Baarn en wilt u ook stappen zetten? Laat u inspireren door collega’s. Waar een wil is, is een weg!

Heeft u ook maatregelen genomen en wilt u uw kennis delen met collega’s?

Mail naar duurzaam@pobbaarn.nl en we nemen contact met u op.

Financiering, subsidies, compenseren, wetgeving en handhaving

Per 1 januari 2023 moet elk bestaand kantoor groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Waarschijnlijk volgt per 2030 de verplichting om een A-Label (!) te hebben.

Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

Klik hier voor veelgestelde vragen over kantoorpanden op de site van RVO Nederland (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Klik hier voor de pagina van RVO Nederland met o.a.:

 • Infographic Beslisboom. U komt er zo gemakkelijk achter of uw kantoorgebouw een energielabel C-verplichting heeft en zo ja, welke acties u moet ondernemen.
 • Infographic Praktijksituaties met voorbeelden van verschillende praktijksituaties die zich daarbij kunnen voordoen
 • Lijst veelgestelde vragen
 • Een GIS-viewer om uw eigen kantoorgebouw op te zoeken (GIS = geografisch informatiesysteem)

En wat meer interessante links:

Als u maatregelen wilt nemen – deze pagina met veelgestelde vragen wordt continue geupdate om u te helpen aan de slag te gaan. Neem vooral een kijkje bij de diverse onderwerpen.

Om uw denkproces meteen te starten: denk minimaal na over

 • het monitoren van uw energieverbruik zodat u een nulmeting heeft. Houd rekening met gebruik van het pand gedurende de dag en in de seizoenen
 • Ga over op ledverlichting met aanwezigheidsdetectie en instellen op dag/nachtschakeling
 • Onderzoek het instellen / onderhoud of eventueel vervangen van uw luchtbehandelingssysteem/men
 • Voorkom verlies aan warmte via glas
 • Isoleren van uw dak/vloer en muren maken een groot verschil voor uw label
 • Onderzoek hoe u gebruik maakt van bijvoorbeeld airconditioning of andere koelingssystemen
 • Onderzoek warmte/koeling bij serverruimtes
 • Onderzoek sluipverbruik zoals opladers
 • Ga in gesprek met uw mensen en zorg dat u gezamenlijk ramen/deuren sluit en lichten uitdoet
 • Eet minder vlees in de kantine en voor de lunch
 • Probeer duurzamen te reizen (mobiliteit)
 • Probeer duurzaam in te kopen
 • etc.

Begin vandaag met een kleine stap en maak direct een verschil.

 • Via dit interactieve kompas krijgt u eenvoudige wijze overzicht in de complexe energiewetgeving. U ziet precies welke wetten en regels van toepassing zijn op uw specifieke bestaande utiliteitsgebouw(en).
 • Hier vind u alles over de Label-C wetgeving.
 • Hier vind u alles over de EED of de Europese Energie-Efficiency richtlijn. Belangrijk omdat sinds juli 2015 voor bedrijven twee verplichtingen gelden: artikel 8 en 14. Art. 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Art. 14 betreft een kosten-batenanalyse van de warmtevoorziening bij nieuwbouw en renovatie.
 • Via deze link kunt u de Erkende Maatregelenlijst Bedrijfshallen via RVO Nederland downloaden.

 

Kijk hier voor een overzicht van financierings- en subsidiemogelijkheden voor bedrijven. Dit overzicht wordt regelmatig geüpdatet.

 

 • Vanaf 1 oktober 2020 is het mogelijk om voor collectieve initiatieven zoals bijvoorbeeld bedrijventerreinen, subsidie aan te vragen via de Utrechtse Energiewerkplaats. Ook biedt de provincie een gratis dakscan aan voor de eerste 150 bedrijven die zich melden. Lees hier meer over de mogelijkheden.

 

 • Zie ook een aparte vraag in deze lijst met veelgestelde vragen over de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++), de opvolger van de SDE+ regeling. Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname.

 

 

 

 

 

 

 

 • Dit is de link naar de RVO Nederland pagina over Investeringssubsidie duurzame energie. Het potje voor 2020 is “slechts” 100 miljoen en dit wordt verdeeld over particulieren én zakelijke gebruikers. Ook zijn in 2020 de spelregels aangepast – lees hier meer. In 2020 kunt u ISDE-subsidie aanvragen tot en met 31 december 2020, 17.00 uur.

 

€ 80 miljoen extra voor circulaire economie

Het kabinet heeft een bedrag van € 80 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de circulaire economie in 2019 en 2020.

Daarmee krijgen bedrijfsleven en decentrale overheden een kans om projecten aan te dragen die passen in de transitie naar een economie zonder afval en daarmee een bijdrage te leveren aan de CO2-reductieopgave.

De beschikbare middelen maken het mogelijk om de doelen van het kabinet dichterbij te brengen en de transitie richting een circulaire economie op te schalen en te versnellen. In 2050 moet Nederland 100% circulair zijn. In 2030 zouden we op de helft moeten zijn. Een circulaire economie is belangrijk om efficiënter om te gaan met onze grondstoffen en om het klimaatakkoord van Parijs te halen.

Circulaire economie

Verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): “een economie zonder afval en dus slim omgaan met grondstoffen is de ontbrekende schakel van het klimaatakkoord van Parijs. Zonder die schakel halen we de in 2015 afgesproken doelstellingen niet. De wereldbevolking blijft groeien en steeds meer mensen zullen meer grondstoffen gaan gebruiken. Dus we kunnen of op zoek naar een tweede of zelfs derde planeet, of we kunnen werk maken van een circulaire economie, te beginnen in Nederland. De afgelopen jaren hebben we laten zien dat de circulaire economie leidt tot kansen voor Nederlandse bedrijven, en tot flinke CO2-reductie. Zo levert het toepassen van circulair asfalt een besparing van minstens 20% CO2 op ten opzichte van traditioneel asfalt.”

Oproep projecten aan te dragen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat roepen decentrale overheden en het bedrijfsleven op om voorstellen aan te dragen voor projecten op het gebied van de grond, weg en –waterbouw; hiervoor is € 17,5 miljoen voor beschikbaar.

Een bedrag van € 22,5 miljoen is bestemd voor projecten op het gebied van recycling en toepassing van bio-based kunststoffen en textiel. Daarin worden al goede stappen gezet, kijk bijvoorbeeld naar het Plastic Pact en de Dutch Circular Textile Valley. Alle goede voorstellen zijn welkom.

Daarnaast is € 40 miljoen beschikbaar voor andere projecten die de circulaire economie bevorderen. Het kabinet mikt daarbij zeker ook op bijvoorbeeld innovatieve start-ups en scale-ups in het MKB. “Het is mijn ervaring dat juist in het MKB heel goede ideeën bestaan”, aldus de staatssecretaris. “Ik zie daarvan nu al voorbeelden in heel Nederland. Bedrijven die uniformen verwerken tot handdoeken, of die een slim idee hebben om plastic verpakkingen voor tomaatjes in de supermarkt te vervangen voor kartonnen doosjes die zo bij het oud papier kunnen. Juist dat soort bedrijven wil ik ook oproepen om met voorstellen te komen.”

Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Als u nog niet 100% klimaatneutraal onderneemt is het mogelijk uw CO2-uitstoot te compenseren. Let wel: alles wat u compenseert betekent dat u op papier klimaatneutraal bent, maar nog niet in werkelijkheid. Echter, als u talrijke maatregelen getroffen heeft, maar nog niet op nul bent uitgekomen, en de additionele maatregelen zijn financieel of om andere redenen momenteel niet haalbaar, dan behoort compenseren zeker tot de mogelijkheden.

Klik op een van deze links om meer te leren over compenseren én om praktische mogelijkheden te bekijken:

 

 • Citaat: “De Climate Neutral Group werkt al 15 jaar vol passie aan het terugdringen van het klimaatprobleem. Samen met onze grondleggers – Triodos Bank, DOEN Participaties BV, Raptim Humanitarian Travel en – lopen wij sinds 2002 voorop in het stimuleren van klimaatneutraal ondernemerschap.”
 • Bereken uw CO2 footprint met gratis tool van Klimaatplein
 • Ga aan de slag en neem uw CO2 footprint als startpunt via de Milieubarometer (betaalde optie)

 

Disclaimer: De informatie wordt hier aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij doen ons best de shortlists zo zorgvuldig mogelijk op te stellen. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie over of de inhoud van de geleverde diensten onvolledig, onjuist of ondeskundig zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Ik wil zonnepanelen op mijn bedrijfs- of verenigingspand

Wat fijn dat u overweegt zonnepanelen op uw bedrijfspand te leggen.

Hier vindt u links naar pagina’s met basisinformatie.

 

 • Via MilieuCentraal – een overzicht van “zonnepanelen voor MKB” met antwoorden op vragen als – kan het, wat kost het, financieringsmogelijkheden en meer.
 • Via de Consumentenbond – een toegankelijk overzicht van de basisvragen rondom zonnepanelen.

Overweegt u de plaatsing van PV-panelen op uw bedrijfs- of verenigingspand? Wilt u weten of uw dak geschikt is, en hoeveel panelen mogelijk zijn?

 

LET OP:

Houd er rekening mee dat u met een kleinverbruikersinstallatie (3x80amp) niet meer dan ongeveer 260 panelen kunt plaatsen. Daarboven heeft u namelijk een grootverbruikersaansluiting nodig en moet u mogelijk de netaansluiting verzwaren (meerkosten, afstand tot Stedin net).

 

Een paar handige sites:

 

1) Open de nationale Zonnekaart, zoek naar de Gemeente Baarn, tik uw adres in en kijk of uw dak geschikt is qua ligging ten opzichte van de zon. Als u de optie zakelijk kiest, kunt u rechtsvorm, belastingtarief (BV), elektraverbruik, type aansluiting (groot of klein verbruiker), wel of niet asbestsanering invoeren etc. U krijgt nu een schatting van het aantal panelen en de eventuele opbrengsten.

 

Let wel: de Zonnekaart rekent met een kaal dakoppervlak en houdt geen rekening met bv liftschachten of andere installaties die op het dak staan en het aantal beschikbare m2 beïnvloedt. Deze eerste inschatting is inclusief kosten/terugverdientijd.

 

2) Ga naar de Zonatlas en vul uw adres in. Vervolgens moet u een aantal gegevens invullen zoals particulier of zakelijk, wanneer uw pand gebruikt wordt en uw elektraverbruik etc. Kijk nu of u dak geschikt is. Deze eerste inschatting is inclusief kosten/terugverdientijd.

 

3) Voor een online rekenmodel voor collectieve projecten kunt u de Beslisboom op de site van Hier Opgewekt gebruiken. U kunt scenario’s bekijken voor een collectief project via de Postcoderoosregeling, of een collectief project met SDE+ subsidie.

 

4) Dakconstructieonderzoek – kan uw dak de extra belasting met zonnepanelen aan?

Hierbij een shortlist van partijen die u kunnen helpen met het constructieonderzoek; afhankelijk van het dak, en of een fysiek bezoek nodig is, kost dit tussen de € 850 en €2.500 excl. BTW. De kosten zullen lager uitvallen indien uw het dossier van bouw- en constructietekeningen zelf op orde maakt.

 

Disclaimer: De informatie wordt hier aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij doen ons best de shortlists zo zorgvuldig mogelijk op te stellen. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie over of de inhoud van de geleverde diensten onvolledig, onjuist of ondeskundig zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Oude regeling = Stimulering Duurzame Energieproductie = SDE+

Nieuwe regeling v.a. 29 september 2020 = Stimulering Duurzame Energietransitie = SDE++

 

Bent u grootverbruiker? En wilt u energie opwekken via zonnepalen op uw dak? Dan kunt u subsidie hiervoor aanvragen. Voorheen ging dat via de SDE+ subsidie regeling, en vanaf september 2020 gaat dat via de SDE++ regeling. Er zijn twee rondes per jaar: in het voorjaar en najaar.

 

Stimulering Duurzame Energietransitie = SDE++

 

** Data veranderd 2020 **

De SDE++ is open van dinsdag 24 november, 9.00 uur tot donderdag 17 december, 17.00 uur. Het budget is nog steeds € 5 miljard.

 

Oude data: de regeling is open van 29 september 09.00 tot en met 22 oktober 2020 17.00. Er is € 5 miljard beschikbaar.

RVO Nederland zegt over deze SDE++ subsidie: “De SDE+ heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een robuuste en effectieve regeling om de productie van hernieuwbare energie in Nederland te stimuleren. De SDE++-regeling houdt vast aan een aantal elementen van de SDE+-regeling, zoals het subsidiëren van de onrendabele top, een gefaseerde openstelling en concurrentie tussen de verschillende technieken. Een belangrijk nieuw uitgangspunt in de SDE++ is de rangschikking op basis van verwachte subsidie per vermeden ton CO₂-emissies”.

Download hier de Kamerbrief van 17 februari 2020 over de SDE++ subsidie.

Klik hier voor de RVO NL pagina over de SDE++ subsidie inclusief alle SDE++ categorieën waarvoor subsidie aangevraagd kan worden want bijvoorbeeld ook mogelijk voor wind, geothermie, biomassa, CO2 afvang en opslag etc.

Klik hier voor de kenmerken van de SDE++ subsidie inclusief uitleg over de fases van aanvragen.

Klik hier voor het stappenplan na toekenning van de SDE++ subsidie.

 

Hulp bij de aanvraag nodig?

Ondersteuning aanvraag SDE++ en QuickScan via partner SoftEnergy

SoftEnergy is de adviespartner van zowel POB Duurzaam als de Stichting BKA voor zonprojecten. We hebben een afspraak met hen gemaakt en hierdoor kunt u tegen een gereduceerd tarief ondersteuning krijgen bij de aanvraag van de SDE++ subsidie. Ook kunt u bij hen een QuickScan aanvragen zodat u weet welke zonnepanelenconstructie voor uw situatie het beste is.

Voordeel van samenwerken met SoftEnergy is dat u onafhankelijk advies krijgt. Daar betaalt u weliswaar voor, maar u bent verzekerd van een advies dat niet gekoppeld is aan de noodzaak om ook de uitvoering bij hen onder te brengen. Misschien ook goed om te weten dat SoftEnergy al jaren samenwerkt met de organisaties Hier Opgewekt, EnergieSamen en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht.

 

Historie SDE+ regeling

Uitleg over hoe de (oude) SDE+ subsidieregeling werkte kunt u in dit filmpje van RVO Nederland zien:

 

Hier kunt u meer lezen over de SDE+ resultaten in 2018 en een overzicht van de SDE+ subsidieregeling 2011-2019.

De SDE+ voorjaarsronde 2020 vond plaats tussen 17 maart, 9.00 uur en 2 april, 17.00 uur en had een budget van € 2 miljard. Klik op de link hieronder voor meer informatie over de voorwaarden, de drie specifieke rondes en meer. Via SDE+ pagina van RVO Nederland vindt u alle informatie over de SDE+ subsidie. En hier vindt u een lijst met veelgestelde vragen over de SDE+ subsidie.

UPDATE 4 maart 2020: het budget voor de SDE+ voorjaarsronde is verhoogd naar 4 miljard per schrijven van Minister Eric Wiebes op 4 maart 2020.

UPDATE 21 april 2020: heeft u in SDE+ subsidie aangevraagd en toegewezen gekregen? Dan heeft u mogelijk recht op meer tijd om uw project uit te voeren. Lees de kamerbrief van Minister Wiebes waarin wordt gesteld dat alle projecten met een realisatietermijn in 2020 met vertraging buiten hun invloedssfeer op aanvraag één jaar ontheffing kunnen krijgen. Disclaimer: u moet de  ontheffing wel zelf aanvragen.

De zogenaamde postcoderoosregeling betekent dat u (een deel van) het dak van uw pand beschikbaar stelt voor inwoners en ondernemers met een kleinverbruikersaansluiting tot maximaal 3×80 Amp.

 

Er zijn verschillende opties: u doet dit als sociaal ondernemer om-niet, of in de business case wordt rekening gehouden met het feit dat u er iets aan wilt verdienen. Gangbare tarieven liggen tussen de € 1 en maximaal € 5 euro per paneel.

 

Voor een goede en gedetailleerde uitleg over deze regeling – klik hier: Uitleg over de Postcoderoosregeling

1. Voor kleinverbruikers (tot 3×80 amp)

De salderingsregeling zal na 2023 veranderen en het is nog niet zeker hoe.

Op deze site van gaslicht.com vindt u informatie vinden over de salderingsregeling; maar ook over de BTW-teruggave, de postcoderoosregeling, dubbele en slimme meters en meer.

Het overzicht van Minder.nl geeft inzicht in de Terugleververgoeding zakelijke energieleveranciers met een overzicht wat de vergoedingen zijn voor het MKB en ZZP’ers.

 

2. Voor grootverbruikers (boven 3×80 amp)

U sluit een eigen contract op maat met uw energiemaatschappij.

 

Disclaimer: De informatie wordt hier aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij doen ons best informatie en shortlists zo zorgvuldig mogelijk op te stellen. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie over of de inhoud van de geleverde diensten onvolledig, onjuist of ondeskundig zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Hoe weet u of de leverancier die u op het oog heeft, panelen gaat leggen die voldoen aan de juiste kwaliteitseisen?

U kunt o.a. op deze sites kijken:

 

Dat de leverancier die u op het oog heeft, niet op deze lijsten voorkomt, wil niet zeggen dat het geen betrouwbare partner is. Zo niet, dan kunt u deze pagina van de Consumentenbond gebruiken om te zorgen dat u wel de juiste vragen stelt en de juiste garanties krijgt op uw installatie.

Shortlists en Tools

Hieronder vindt u een lijst met mogelijke PV-panelen partners om u op weg te helpen. Ons advies is om met minimaal drie partners in gesprek te gaan en offertes op te vragen.

 

NB: Indien u met uw dak meer kunt opwekken dan u zelf nodig heeft, en deze ruimte lokaal ter beschikking zou willen stellen aan inwoners en/of ondernemers met een kleinverbruikaansluiting (tot 3×80 amp), neem dan contact met ons op via duurzaam@pobbaarn.nl.

 

 • SoftEnergy. Floris Bruning en team zijn in Baarn betrokken geweest bij twee collectieve inkoopacties voor inwoners: in 2014 als kartrekker van Baarn Kiest Zon 1 (2014, 1100+ panelen) en in 2016 als expert bij Baarn Kiest Zon 2 (2016, 1100+ panelen). Werkt samen met Hier Opgewekt, de Natuur en Milieu Federatie Utrecht en beschikt over een Excel tool om een PV-panelen leverancier te selecteren die het beste past bij het betreffende project. Begeleid SDE+ subsidieaanvragen en projectontwikkeling. Geen verkoop PV-panelen en installatieteams want onafhankelijk adviesbureau. Via SoftEnergy kunt u een QuickScan aanvragen zodat u weet welke (financierings)-optie voor zonnepanelen de beste is voor uw situatie. SoftEnergy is door Stichting BKA, EnergiekBaarn en POB Baarn Duurzaam geselecteerd als adviseur voor PV- en collectieve projecten. 

 

 • BonGo Solar Apeldoorn. Zij waren in 2016 de gekozen leverancier in de collectieve inkoopactie voor inwoners Baarn Kiest Zon 2 en leveren inmiddels verschillende typen installaties. Aangesloten bij Stichting Garantiefonds ZonneEnergie. Ook projectontwikkeling. Hebben eigen installateurs.

 

 • DengSolar Soest. Leverancier van PV panelen voor o.a. het Baarns Lyceum / de Waldheim Mavo. Begeleid ook SDE+ subsidieaanvragen. Ook projectontwikkeling. Hebben geen eigen installateurs.

 

 • Green Recovery Leusden. Bart-Willem Smink en team werken vanuit hun Experience Center in Leusden waar je op bezoek kunt. Ze staan o.a. op de shortlist van Mijn Groene Huis in Zeist. Doen PCR, SDE+ trajecten en projectontwikkeling. Hebben eigen installateurs voor particuliere en zakelijke markt. Eveneens aangesloten bij Stichting Garantiefonds ZonneEnergie.

 

 • KiesZon die o.a. de zonneweide in Eemnes van panelen heeft voorzien. Begeleid vooral grote trajecten, inclusief PCR, SDE+ subsidieaanvragen en projectontwikkeling.

 

 

Disclaimer: De informatie wordt hier aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij doen ons best de shortlists zo zorgvuldig mogelijk op te stellen. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie over of de inhoud van de geleverde diensten onvolledig, onjuist of ondeskundig zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Deze voorbeelden zijn vooral geschikt voor kleinverbruikers.

Je kunt verschillende tools gebruiken om je energieverbruik te meten en op basis daarvan te gaan verduurzamen (stap 1 = besparen op energie en stap 2 = opwekken duurzame energie)

 

 

 

 • Of kijk op Enelogic naar de Youless monitor die ook op de slimme meter kan (abonnementsvorm). Klik hier voor contact met SoftEnergy uit Soest die kan helpen om deze meter te installeren.

 

 • Of ga een stap verder en check bij het Baarnse bedrijf Quo Vadis of domotica zoals de AV Centrale iets voor u is. Hiermee kunt u niet alleen uw energieverbruik aflezen maar meedere functies integreren.

 

Disclaimer: De informatie wordt hier aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij doen ons best de shortlists zo zorgvuldig mogelijk op te stellen. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie over of de inhoud van de geleverde diensten onvolledig, onjuist of ondeskundig zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 

 • De gratis MKB EnergyCheckup. “MKB Energy CheckUp voorziet in een gratis online scan, benchmarkgegevens, advies en informatie over energiebesparingsmaatregelen voor kantoorpanden in het midden- en kleinbedrijf én voor gebouwen in de horeca, dienstverlening, food, non-food en retail.”

 

 • De Beter Business Scan van de Rotterdam School of Management i.s.m. Duurzaam Bedrijfsleven. “Met de resultaten van de scan maak je werk van jouw duurzame ambities. Je krijgt inzicht in waar je organisatie staat en de uitdagingen voor je bedrijf. Je krijgt advies over hoe je tot een duurzaamheidsstrategie komt die voor jouw organisatie werkt. De scan geeft je hiermee waardevolle info en tips waarmee je kansen op het gebied van duurzaam ondernemen kunt benutten. Bovendien is de scan gratis.”

 

 • De gratis Energiebesparingsverkenner. Vooral bedoelt voor ondernemers of publieke organisaties die hun klanten willen helpen. “Wilt u als installateur, makelaar of bank nog meer betekenen voor uw klanten? Of wilt u als woningcorporatie of gemeenteambtenaar meer inzicht in de mogelijkheden van energiebesparing? Wees dan slim en zet de Energiebesparingsverkenner in.De verkenner is een online tool die concrete opties geeft om een woning of wijk duurzamer te maken. Met de verkenner verkent u oneindig veel scenario’s. Van ‘kleine’ energielabelsprongen tot energieneutraal. De verkenner toont ook voor elk scenario aan wat de kosten zijn voor energiebesparende, welke keuzes er mogelijk zijn en wat ze opleveren.De verkenner geeft snel en makkelijk een beeld van wat mogelijk is en dat scheelt tijd en geld. In combinatie met uw eigen expertise kunt u uw klant optimaal adviseren en laat u geen kansen liggen.”

 

Disclaimer: De informatie wordt hier aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij doen ons best shortlists en tools zo zorgvuldig mogelijk op te stellen en aan te bieden. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie over of de inhoud van de geleverde diensten onvolledig, onjuist of ondeskundig zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Overweegt u uw pand (beter) te isoleren? Hier vindt u een shortlist van bedrijven waar u advies kunt inwinnen en die de isolatie ook kunnen uitvoeren.

 

Disclaimer: De informatie wordt hier aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij doen ons best de shortlists zo zorgvuldig mogelijk op te stellen. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie over of de inhoud van de geleverde diensten onvolledig, onjuist of ondeskundig zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Ledverlichting is een van de maatregelen die u kunt nemen die zich het snelst teruglaten zien op uw elektranota en die zich ook snel terugverdient.

Mogelijk dat dit voor ondernemers zelfs verplicht wordt per 1 juli 2020. Lees hier over een reeds aangenome motie hiertoe.

Binnen Baarn kunt u terecht bij bijvoorbeeld:

 

Disclaimer: De informatie wordt hier aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij doen ons best de shortlists zo zorgvuldig mogelijk op te stellen. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie over of de inhoud van de geleverde diensten onvolledig, onjuist of ondeskundig zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

RVO Nederland heeft een aantal basisvragen op een rijtje gezet van de keuze voor welk vervoermiddel, financiele voordelen en of er subsidies beschikbaar zijn.

 

Laat u adviseren en verduurzaam uw wagenpark:

 • Door uw huidige leasemaatschappij
 • Door uw huidige garage
 • Door Buro Zero-e uit Amersfoort

 

Disclaimer: De informatie wordt hier aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij doen ons best de shortlists zo zorgvuldig mogelijk op te stellen. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie over of de inhoud van de geleverde diensten onvolledig, onjuist of ondeskundig zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De Milieubarometer is een online tool die u als bedrijf in kunt zetten om de huidige prestatie van uw bedrijf in kaar tte brengen én te starten met verduurzamen.

U krijgt inzicht in uw CO2 footprint en maatregelen om milieu en kosten te besparen. Heeft u meer dan een lokatie dan kunt barometers aan uw abonnement toevoegen voor elke lokatie waar u er eentje voor wilt inzetten.

Klik hier voor informatie over starten en kosten.

De website Duurzaam Bedrijfsleven heeft maandelijks zo’n 200.000 bezoekers die net als u op zoek zijn naar relevante informatie om hun onderneming te verduurzamen.

Zij hebben een aparte pagina met gratis downloads zoals whitepapers over warmtepompen, infographics over energieopslag in steen, het verschil tussen klimaatneutraal en klimaatpositief, van een mix aan energiebronnen naar altijd groene energie, belangrijke energiewetten om rekening mee te houden en meer.

 

Disclaimer: De informatie wordt hier aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij doen ons best shortlists en tools zo zorgvuldig mogelijk op te stellen en aan te bieden. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie over of de inhoud van de geleverde diensten onvolledig, onjuist of ondeskundig zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Alternatieve energiebronnen zoals wind, bodem en aardwarmte

Het inzetten van bodem- en aardwarmte (geothermie) is complex maar het is zeker mogelijk en wordt in Nederland steeds vaker toegepast. Afhankelijk van de diepte heet het aardwarmte of bodemwarmte.

Hieronder een aantal links ter informatie.

 

 

 

 

Windenergie is een vorm van duurzame energie die in Nederland al eeuwenlang wordt gebruikt door de inzet van molens. De nieuwe generatie windmolens zijn groter en produceren meer energie. Tegelijk zijn er initiatieven om kleinere molens lokaal in te zetten.

Voordat je een dialoog over windmolens start is het belangrijk om te weten of het mag qua bestemmingsplan en ruimtelijke ordening wetgeving. Daarnaast speelt vanaf 2020 dat het goed is om te checken of windenergie is opgenomen in de Regionale Energie Strategie (RES) plannen. Baarn valt in de RES regio Amersfoort.

Hieronder een aantal links ter informatie.

 

 

 

 • Shortlist 1 – Windmolen Enschede aan Zee (EAZ). Kleine windmolen die in noordelijke provincies zich bewezen heeft: 15 meter masthoogte, gemiddelde opbrengst bij 5 meter per seconde wind is 33.000 kWh/jaar.
 • Shortlist 2 – BestWatt met een oplossing waarbij zonnepanelen en energieopslag worden gecombineerd met een kleine windturbine van maximaal 30 meter hoogte.

 

 

Disclaimer: De informatie wordt hier aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij doen ons best de shortlists zo zorgvuldig mogelijk op te stellen. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie over of de inhoud van de geleverde diensten onvolledig, onjuist of ondeskundig zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Diversen

U wilt beginnen met duurzaam ondernemen maar weet niet waar u moet beginnen?

 

 • Een overzicht van bedrijfsvoering, tot bedrijfspand tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), tot wetgeving en financieringsmogelijkheden via het Ondernemersplein.

 

 

 

 

 • Voer de gratis Bedrijfsscan uit die is ontwikkeld in samenwerking met de Erasmus Universiteit waarmee u inzicht krijgt in hoe u duurzaamheid heeft geintegreerd, of niet, in uw bedrijsvoering.

 

 

U wilt uw pand verduurzamen? Neem dan een kijkje op een van deze sites:

 

 

 • Klik hier voor informatievideo’s en PDFs op de site van de MKB Energycheckup met onder andere:
  • Een brochure met 20 energiebesparende maatregelen
  • Brochures speciaal voor hotels, voor de horeca, voor kantoren en de detailhandel

 

 

 • Doe de gratis MKB EnergyCheckup en krijg een PDF-rapport met suggesties voor te nemen maatregelen inclusief een benchmark voor uw energieverbruik.

 

 

 

Voor bedrijventerreinen zoals de Noordschil, Drie Eiken en Koot:

 

 • RVO Nederland heeft een aparte pagina met relevante informatie voor bedrijventerreinen, klik hier.

Wellicht heeft u van de Trias Energetica gehoord: een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken. Het model werd ontwikkeld in 1979 en is tot op de dag van vandaag leidend bij het bouwen van woningen en bedrijfspanden.

 

De drie stappen in de Trias Energetica zijn:

 1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van de buitenschil (gevels, daken en vloeren).
 2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel
 3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door lage temperatuurverwarming (vaak in de vorm van vloerverwarming), het beperken van leidinglengten van warmwaterleidingen en leidingweerstand van verwarmings- en ventilatiesystemen of het gebruikmaken van een warmtepomp.

Samengevat kun je zeggen: bespaar energie, gebruik & wek duurzame energie op en wat niet anders kan, gebruik zo min mogelijk fossiele energie. De laatste jaren wordt compenseren ook toegevoegd aan stap 3: als het echt niet anders kan, compenseer je het restant van de benodigde fossiele energie.

Een paar links:

 

NB. De informatie en m.n. het gedachtegoed over woningen in de laatste twee bullets kan meestal ook toegepast worden op bedrijfs- en verenigingspanden.

 

Trias Energetica

Hieronder plaatsen we interessante links voor het verminderen van kantoor- en bedrijfsafval.

 

 

 • Soms moet je gewoon ergens beginnen. Bijvoorbeeld met het verminderen van je plastic afval. 150 bedrijven sloegen de handen ineen met MVO Nederland voor de Tourism Plastic Pledge – minder plastic vervuiling in de toeristische industrie.

 

 

 

Suez Afvalbaromter 2020

Wilt u starten met Maatschappelijk verantwoord Inkopen, maar u weet niet hoe?

 • Via deze link vindt u diverse handreikingen, voorbeelddocumenten, onderzoeken, adviesdocumenten en praktijkvoorbeelden op basis waarvan u professioneel, rechtmatig en doelmatig kunt aanbesteden en inkopen. Zoals een eenvoudige maar heldere MVI checklijst.

 

Toelichting: Deze stukken zijn veelal door PIANOo opgesteld. PIANOo = PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. U vindt op hun site echter ook informatie van derden.

Steeds vaker hoor je in de media termen als klimaatneutraal versus klimaatpositief.

 

Via de website Duurzaam Bedrijfsleven is deze infographics te downloaden waar de ASN bank uiteenzet wat het verschil is en hoe zij dit in hun bedrijfsvoering en beleggingsstrategien tot uitdrukking laten komen omdat zij in 2030 klimaatpositief willen zijn.

 

 

Voor eigenaren van commercieel vastgoed kan deelname aan het Madaster interessant zijn. Zeker wanneer u eigenaar bent van meerdere panden c.q. met circulaire en duurzame materialen werkt en/of wilt werken. Lees hier alles over het Madaster voor vastgoedeigenaren.

 

Madaster is als een kadaster voor materialen gebruikt in woningen en commercieel vastgoed. Het Madaster platform fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Het koppelt materiaal-identiteit aan locatie en legt dit vast in een materialenpaspoort.

 

In 2016 publiceerden Thomas Rau en Sabine Oberhuber het boek Materials Matters dat de inspiratie is geweest voor Madaster.

Lees alles over de 17 Sustainable Development Goals, geformuleerd door de lidstaten van de Verenigde Naties in 2015, op de site van SDG Nederland.

 

 • Lees hier hoe de verwachting is dat het MKB een belangrijke rol speelt in het realiseren van de SDG-doelen, maar dat slechts 31% weet wat ze inhouden.

 

Uitgelicht

logo Baarn
vorstelijk baarn
logo funda in business
BKA-logo

De ondernemers van Baarn hebben hun krachten gebundeld en werken intensief samen met de gemeente in het Platform Ondernemend Baarn (POB). Alle ondernemers van Baarn die ingeschreven staan bij de kvk zijn aan deze website toegevoegd.

Gemeente Baarn –
Economische Zaken
Accountmanager bedrijven:
Jack van de Gevel
T. 06-34875632
E.  j.vandegevel@baarn.nl
Klik hier voor meer contactgegevens

 

Copyright POB Baarn ©  

Website door: Webheld.nl