circulaire_economie

€ 80 miljoen extra voor circulaire economie

Nieuwsbericht | 10-07-2019 | 08:00
Het kabinet heeft een bedrag van € 80 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de circulaire
economie in 2019 en 2020. Daarmee krijgen bedrijfsleven en decentrale overheden een kans
om projecten aan te dragen die passen in de transitie naar een economie zonder afval en
daarmee een bijdrage te leveren aan de CO2-reductieopgave.
De beschikbare middelen maken het mogelijk om de doelen van het kabinet dichterbij te
brengen en de transitie richting een circulaire economie op te schalen en te versnellen. In
2050 moet Nederland 100% circulair zijn. In 2030 zouden we op de helft moeten zijn.
Een circulaire economie is belangrijk om efficiënter om te gaan met onze grondstoffen en om
het klimaatakkoord van Parijs te halen. De extra middelen vloeien voort uit de vorige week
gepresenteerde klimaatmaatregelen.

Circulaire economie

Verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): “een economie zonder afval en dus slim omgaan met grondstoffen is de ontbrekende schakel van het klimaatakkoord van Parijs. Zonder die schakel halen we de in 2015 afgesproken doelstellingen niet. De wereldbevolking blijft groeien en steeds meer mensen zullen meer grondstoffen gaan gebruiken. Dus we kunnen of op zoek naar een tweede of zelfs derde planeet, of we kunnen werk maken van een circulaire economie, te beginnen in Nederland. De afgelopen jaren hebben we laten zien dat de circulaire economie leidt tot kansen voor Nederlandse bedrijven, en tot flinke CO2-reductie. Zo levert het toepassen van circulair asfalt een besparing van minstens 20% CO2 op ten opzichte van traditioneel asfalt.”

Oproep projecten aan te dragen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat roepen decentrale overheden en het bedrijfsleven op om voorstellen aan te dragen voor projecten op het gebied van de grond, weg en –waterbouw; hiervoor is € 17,5 miljoen voor beschikbaar.
Een bedrag van € 22,5 miljoen is bestemd voor projecten op het gebied van recycling en toepassing van biobased kunststoffen en textiel. Daarin worden al goede stappen gezet, kijk bijvoorbeeld naar het Plastic Pact en de Dutch Circular Textile Valley. Alle goede voorstellen zijn welkom.
Daarnaast is € 40 miljoen beschikbaar voor andere projecten die de circulaire economie bevorderen. Het kabinet mikt daarbij zeker ook op bijvoorbeeld innovatieve start-ups en scale-ups in het MKB. “Het is mijn ervaring dat juist in het MKB heel goede ideeën bestaan”, aldus de staatssecretaris. “Ik zie daarvan nu al voorbeelden in heel Nederland. Bedrijven die uniformen verwerken tot handdoeken, of die een slim idee hebben om plastic verpakkingen voor tomaatjes in de supermarkt te vervangen voor kartonnen doosjes die zo bij het oud papier kunnen. Juist dat soort bedrijven wil ik ook oproepen om met voorstellen te komen.”

Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

BIZON_overlay_Kiel

Met je kop in de krant – Hanneke Kiel-de Raadt

Dit is een BIZON Inspiratieblog


Free publicity, gratis publiciteit, wie wil dat niet? De lokale krant is niet voor iedere ondernemer een logische plek om mensen over je product of dienst te informeren, maar het is een belangrijke informatiebron die je prima kunt gebruiken. Als je een goed persbericht schrijft, kan jij ook in de krant komen.

Sufferdje?
Het lokale sufferdje wordt het vaak genoemd. Natuurlijk heeft de lokale krant niet dezelfde kwaliteit als het NRC of het Financieel Dagblad, maar het heeft dan ook een ander doel en een andere doelgroep. En een heel ander budget. Veel ondernemers zien de meerwaarde van een bericht in de lokale krant niet, want hun klanten wonen niet lokaal. Dat kan best waar zijn, maar de mensen in jouw gemeente hebben allemaal een netwerk, en als ze jouw hoofd in de krant hebben gezien en ze herkennen dat hoofd in de Albert Heijn of op het sportveld, zullen ze je eerder aanspreken en wie weet kennen zij iemand die wel een potentiële klant is.

Reclame
Wat voor een ondernemer gratis publiciteit is, is voor de lokale krant nieuws. ‘Bedrijf X legt vloerbedekking bij bedrijf Y’ is geen nieuws maar reclame. Tussen die twee ligt een grijs gebied, waar je, als je het goed doet, best jouw persbericht in kunt passen. Maar de beslissing om te plaatsen ligt altijd bij de krant. Als zij vinden dat je bericht valt onder reclame voor je bedrijf, dan is dat zo. En daarnaast kun je ook nog ingehaald worden door de actualiteit. Als er belangrijk nieuws is en er is geen ruimte meer, kan het dat je bericht de krant niet haalt.

Hieronder 9 do’s en don’ts

1. Kop
Bedenk wat je bericht precies is, probeer het in een paar woorden samen te vatten en zorg dat dat nieuwswaardig is. Als je elke week yogales geeft, is dat geen nieuws, maar als je een heel nieuwe vorm van yoga geeft die nog nergens wordt gegeven, kan dat nieuws zijn. Wat landelijk misschien niet zo opzienbarend is, kan lokaal wel nieuwswaardig zijn. Ben je genomineerd voor een bepaalde prijs, dan zal NRC niet geïnteresseerd zijn, maar ‘Plaatselijke ondernemer A genomineerd’ kan wel de lokale krant halen. Het nieuws in een paar woorden is meteen ook je kop. Maar het kan zijn dat de krant die toch verandert; afhankelijk van de ruimte en de plek in de krant past een redacteur een titel graag zelf aan.

2. Lezer
Ga altijd uit van de (lokale) lezer. Dat klinkt logischer dan het is. Je bent vaak je eigen blinde vlek en bent snel geneigd vanuit je boodschap te schrijven. Kijk met een frisse blik naar je onderneming en bedenk wat interessant is voor de lezer.

3. Lead
Zorg dat in de lead, de eerste alinea alle feitelijke informatie al staat: de zogenaamde 5W’s en H: Wat, waar, wie, wanneer, waarom en hoe. Als een krant maar weinig ruimte voor een artikel heeft, moet de lead, met in geval van een evenement de laatste feitenalinea (datum, locatie en de plek voor meer informatie) voldoende zijn.

4. Alinea’s
Deel de rest van de tekst in alinea’s in, met per alinea een onderwerp. Doe dat in volgorde van belangrijkheid. Als een krant te weinig ruimte heeft voor het hele persbericht, moet de redactie de laatste tekstalinea kunnen weglaten, zonder dat daarmee belangrijke informatie verloren gaat.

5. Wij
Een goed persbericht is zo geschreven dat de krant het ongewijzigd kan overnemen. Als schrijver sta je dus in de schoenen van de journalist, dus maak geen gebruik van ‘wij’ en ‘ons’. Vermijd woorden als ‘uniek’ en ‘prachtig’ want dat is minder neutraal. Wel kun je jezelf ‘citeren’ (Yogaleraar B: “Deze vorm van yoga is uniek voor Nederland.”)

6. Stijl
Gebruik zo min mogelijk de lijdende vorm, schrijf: ‘de directeur heeft het plan gepresenteerd’ en niet: ‘het plan werd gepresenteerd’. Vermijd ook de naamwoordstijl, zeg liever: ‘C heeft Z in gebruik genomen’ dan: ‘de ingebruikname van Z’.

7. Opmaak
Als regel geldt dat een persbericht niet langer dan 1 A4-tje mag zijn. Zet tussenkopjes boven de alinea’s, dan ziet de redactie in een oogopslag welke onderwerpen er in de tekst staan. Zet een streep of andere duidelijke scheiding onder het artikel en zet daaronder: ‘Noot voor de redactie’ met jouw telefoonnummer voor meer informatie. Zorg dat je het persbericht dateert, in de tekst zelf maar ook in de bestandsnaam.

8. Beeld
Een foto bijsturen is altijd goed, daardoor valt het artikel meer op. Zorg wel dat je de rechten van die foto hebt; dat als er andere mensen opstaan, je hun toestemming hebt en dat de resolutie hoog genoeg is.

9. Adverteren
Valt je bericht onder reclame, dan is adverteren in de lokale krant een goed alternatief. Sinds de Baarnsche Courant en het Baarns Weekblad zijn overgenomen door de BDU, zijn er per week vier kranten waar je een advertentie en/of advertorial in kunt laten zetten: de betaalde drie keer en de huis-aan-huis versie één keer per week.

Over de auteur

Dit inspiratieblog is geschreven door Hanneke Kiel, die vanuit haar onderneming Boekportret.nl bijzondere boeken en tijdschriften maakt voor speciale gelegenheden: jubileumuitgaven voor  ondernemingen die een kroonjaar vieren, Vriendenboeken Plus voor een jarige, iemand die afscheid neemt, een bruidspaar of iemand die vanwege iets anders in het zonnetje staat. En Levensverhaaltijdschriften voor mensen die iets op schrift (met foto’s) willen (laten) nalaten. www.boekportret.nl

BIZON Baarn is een netwerk van, voor en door ZP’ers in en uit Baarn en directe omgeving.
Meer informatie over BIZON >

logo Baarn
vorstelijk baarn
logo funda in business
BKA-logo

De ondernemers van Baarn hebben hun krachten gebundeld en werken intensief samen met de gemeente in het Platform Ondernemend Baarn (POB). Alle ondernemers van Baarn die ingeschreven staan bij de kvk zijn aan deze website toegevoegd.

Gemeente Baarn –
Economische Zaken
Accountmanager bedrijven:
Jack van de Gevel
T. 06-34875632
E.  j.vandegevel@baarn.nl
Klik hier voor meer contactgegevens

 

Copyright POB Baarn ©  

Website door: Webheld.nl