Privacybeleid

POB Baarn, gevestigd aan Stationsweg 18 3743 EN Baarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.pobbaarn.nl
Een initiatief van de gemeente Baarn
Stationsweg 18
3743 EN Baarn

Persoonsgegevens die wij verwerken
POB Baarn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Bedrijfsgegevens
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via j.vandegevel@baarn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
POB Baarn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzamelen bedrijfsinformatie in Baarn
– Vindbaarheid bedrijven in Baarn te vergemakkelijken en een platform te bieden aan Baarnse bedrijven
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

POB Baarn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bedrijfsgegevens >Tot opzegging van bedrijf of eigen opheffing > Wegens het kunnen aanbieden van onze diensten
Contactgegevens > Tot opzegging van bedrijf of eigen opheffing > Wegens het kunnen aanbieden van onze diensten

Delen van persoonsgegevens met derden
POB Baarn deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. POB Baarn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt POB Baarn uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
POB Baarn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar j.vandegevel@baarn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. POB Baarn zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

POB Baarn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
POB Baarn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via j.vandegevel@baarn.nl

Uitgelicht

Theater de Speeldoos

Rembrandtlaan 35 Baarn

Werk is Theater

Noorderstraat 23 Baarn
Productie van films (geen televisiefilms)

Rombout Verschoor Video en Projecten

Drakenburgerweg 105 Baarn
Cameraman, video-editor, videoproducties, presentatietrainingen

Hilde Kokshoorn illustraties

Lombokstraat 1 Baarn
Illustraties voor jouw zakelijke of persoonlijke verhalen.

Kooiman-Advies

Sophialaan 20 Baarn
Assurantietussenpersonen
logo Baarn
vorstelijk baarn
logo funda in business
BKA-logo

De ondernemers van Baarn hebben hun krachten gebundeld en werken intensief samen met de gemeente in het Platform Ondernemend Baarn (POB). Alle ondernemers van Baarn die ingeschreven staan bij de kvk zijn aan deze website toegevoegd.

Gemeente Baarn –
Economische Zaken
Accountmanager bedrijven:
Jack van de Gevel
T. 06-34875632
E.  j.vandegevel@baarn.nl
Klik hier voor meer contactgegevens

 

Copyright POB Baarn ©  

Website door: Webheld.nl