unnamedw

De Open Coffee’s in Baarn gaan weer starten in september!

Elke tweede woensdag van de maand ben je welkom bij een interessante spreker die “iets bij de koffie serveert”. Om coronaproof te starten beperken we het aantal deelnemers voorlopig tot 10-12 personen. Maar je kunt de woensdagen 9 september, 14 oktober, 11 november en 9 december alvast in je agenda noteren! De Open Coffee’s zijn altijd van 9.00-10.00 uur in het Clubhuys voor Ondernemers, Laanstraat 124.

prinsjesdag

SAVE THE DATE Prinsjesdagontbijt 15 september

Traditiegetrouw organiseren we weer op de 3e dinsdag van september het Prinsjesdagontbijt voor de Baarnse ondernemers. De bedoeling is dat we fysiek bij elkaar komen wanneer de situatie dat op dat moment toelaat.

Noteer alvast 15 september van 8 uur tot circa 10 uur in je agenda. Nadere informatie volgt.

coronasteun

Update Corona-Maatregelen

In de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA) bundelen regionale ondernemers, gemeenten, de provincie Utrecht en de Economic Board Utrecht belangeloos hun krachten om ondernemers in de regio Utrecht te helpen. Wil een ondernemer weten voor welke steunmaatregelen hij/zij in aanmerking komt? Of met iemand sparren over bedrijfsvoering of businessmodel? Voor elke ondernemersvraag die met corona te maken heeft, kun je bij het URECA-loket terecht. Hieronder een overzicht van interessante maatregelen en een oproep om de ondernemersenquête in te vullen.

URECA-loket
In de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA) bundelen regionale ondernemers, gemeenten, de provincie Utrecht en de Economic Board Utrecht belangeloos hun krachten om ondernemers in de regio Utrecht te helpen. Wil een ondernemer weten voor welke steunmaatregelen hij/zij in aanmerking komt? Of met iemand sparren over bedrijfsvoering of businessmodel? Voor elke ondernemersvraag die met corona te maken heeft, kun je bij het URECA-loket terecht. Voor alle ondernemers in de regio Utrecht, groot en klein, uit elke sector. Over veelvoorkomende vragen organiseert de EBU voor het URECA-loket webinars; bijvoorbeeld over de COL-regeling, of de faillissementswet. Zie: https://www.economicboardutrecht.nl/corona

Voucherregeling MKB
Soms zijn de gratis adviesgesprekken van het URECA-loket niet afdoende en is het noodzakelijk dat ondernemers aanvullend advies en ondersteuning inwinnen. Via het URECA-loket kan dan een adviestegoed worden aangevraagd. Het tegoed kan gebruikt worden voor meer strategische vraagstukken gericht op de langere termijn van de onderneming door het inzetten van een adviseur uit het eigen netwerk van de ondernemer of uit het netwerk van URECA.

Corona OverbruggingsLening (COL)-regeling
Door het ministerie van EZK is in totaal €300 miljoen beschikbaar gesteld voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en (innovatieve) mkb-ers. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht verstrekt op verzoek van het kabinet deze Corona-OverbruggingsLening (COL) voor bedrijven in de provincie Utrecht. Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunnen bedrijven terecht bij https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening/. Het URECA-loket kan ondersteunen bij een aanvraag. Tot nu toe hebben 152 bedrijven een aanvraag ingediend waarvan er 57 zijn toegekend voor een totaalbedrag van ruim €11 miljoen. De regeling staat nog open tot 1 oktober 2020.

Corona ondernemers enquête
In de regio Utrecht willen we zoveel mogelijk ondernemers door deze crisis helpen. Om dat te kunnen doen, hebben we inzicht nodig in wat ondernemers echt helpt. Daarvoor voeren we met werkgeversorganisaties een serie peilingen uit. Inmiddels is de tweede regionale ondernemerspeiling geopend (invullen kan tot 27 juli). Met de input helpen we elkaar om samen sterker uit deze crisis te komen. Invullen van de enquête kan via bijgevoegde link (hier).

logo Baarn
vorstelijk baarn
logo funda in business
BKA-logo

De ondernemers van Baarn hebben hun krachten gebundeld en werken intensief samen met de gemeente in het Platform Ondernemend Baarn (POB). Alle ondernemers van Baarn die ingeschreven staan bij de kvk zijn aan deze website toegevoegd.

Gemeente Baarn –
Economische Zaken
Accountmanager bedrijven:
Jack van de Gevel
T. 06-34875632
E.  j.vandegevel@baarn.nl
Klik hier voor meer contactgegevens

 

Copyright POB Baarn ©  

Website door: Webheld.nl