Luchtfoto jpeg

Businessclub Soestdijk

Het landgoed Paleis Soestdijk staat aan de vooravond van een grootscheepse restauratie, renovatie en herinrichting. De directie en het team van Paleis Soestdijk I Made by Holland willen ondernemers in Baarn en Soest daar graag bij betrekken.

Directeur Frans van den Avert van Paleis Soestdijk vertelt: ,,In samenwerking met het Platform Ondernemend Baarn en de Soester Zakenkring roepen wij ondernemers op zich aan te sluiten bij onze nieuwe Business Club Soestdijk. Ondernemers, startups en ZZP’ers die denken straks wellicht een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van Soestdijk. Dat kan gaan over herinrichting en beheer  van park en  bos, de renovatie en restauratie van het paleis zelf, of over onze duurzaamheidambities.”

Aanmelden is eenvoudig laat Van den Avert weten: ,,U meldt zich aan via businessclub@paleissoestdijk.nl, met daarbij een korte toelichting over uw bedrijf of uw expertise. Wij verzamelen alle aanmeldingen en vanaf begin 2021 wordt u regelmatig op de hoogte gehouden over de voortgang, nodigen we uit voor (digitale) bijeenkomsten waar we onderdelen van onze plannen nader toelichten en als het weer kan, nodigen we u graag uit voor de  Soestdijk Business Club  borrel. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.”

Met een businessclub wil Paleis Soestdijk invulling geven aan de lokale betrokkenheid voor ondernemers uit Baarn en Soest. Hoe gaat die businessclub in de praktijk functioneren? Van den Avert: ,,Wij komen graag in contact met ondernemers uit Baarn en Soest die verwachten een bijdrage te  kunnen leveren aan de restauratie, renovatie en herinrichting van het landgoed Paleis Soestdijk. Vandaar deze oproep via de twee netwerken uit Soest en Baarn. Begin 2021 inventariseren we de aanmeldingen. De ondernemers die zich hebben aangemeld worden regelmatig op de hoogte gehouden over de voortgang en we nodigen we ze uit voor (digitale) bijeenkomsten waar we onderdelen van onze plannen nader toelichten. En als de maatregelen van de overheid het weer toelaten organiseren we twee keer per jaar een Soestdijk Business Club borrel.

Een belangrijke vraag hierbij is: genieten ondernemers uit Baarn en Soest voorkeur bij de aanbesteding van opdrachten? Frans van den Avert is hier helder in: ,,Wij geven zeker de voorkeur aan lokale ondernemers, met de voorwaarde dat ze uiteraard wel op kwaliteit en prijs concurrerend moeten zijn!”

Soest en Baarn zijn opgegroeid met het paleis. Op welke activiteiten mogen de inwoners zich de komende jaren verheugen? ,,Vanaf 2021 gaat het paleis dicht voor de zakelijke verhuur. Dit ter voorbereiding van de aanstaande restauratie en renovatie. De Oranjerie en het park blijven open voor externe verhuur en voor eigen bijeenkomsten, ontvangsten en programmering. In de Oranjerie worden onze relaties, partners en bezoekers geïnformeerd over de toekomstige invulling van het landgoed Paleis Soestdijk I Made by Holland. Op interactieve wijze wordt in het paleis en het omringende park het beste van het beste dat ons land te bieden heeft gepresenteerd. Daarbij wordt ingezoomd op de thema’s waarmee wij Nederlanders wereldwijd grote impact hebben: water, agricultuur & voeding, energie en gezondheid.”

Paleis Soestdijk hoort bij het nationale erfgoed. Van den Avert bevestigt dat dit erfgoed bewaard blijft,,Een van de voorwaarden van de aanbesteding was de restauratie van het paleis en het park. Dat doen we in nauwe samenwerking met monumentenzorg, zowel landelijk als provinciaal. Het paleis krijgt een publieke functie zodat de komende generaties er nog lang van kunnen genieten.”

Aanmelden als lid van de businessclub Soestdijk via e-mail: businessclub@paleissoestdijk.nl. Het bericht graag voorzien van een toelichting over en de expertisen van het bedrijf 

Paleis Soestdijk

image004-bewerkt

Noordschil en Drie Eiken geslaagd voor audit

De bedrijventerreinen Noordschil en de Drie Eiken zijn geslaagd voor de audit en hebben daarmee opnieuw het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Continu Samenwerken behaald. De hechte samenwerking tussen gemeente, ondernemers, brandweer, politie en Securitas werpt hiermee haar vruchten af om de bedrijventerreinen veiliger en prettiger te maken.

De samenwerking Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen in Baarn is gestart in 2017 op initiatief van de gemeente en de ondernemers. Het Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en beveiligers afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Elke drie jaar moet er opnieuw ‘examen’ worden gedaan. De laatste maanden is dan ook hard gewerkt door de werkgroep met als resultaat dat de Noordschil en de Drie Eiken geslaagd zijn voor de audit. Hiermee zijn de bedrijventerreinen weer gecertificeerd voor de jaren 2021 t/m 2023.

Wethouder Jansma is tevreden. “Het is belangrijk voor het ondernemersklimaat en het tegengaan van leegstand dat de bedrijventerreinen er netjes bijliggen. Het is dan ook heel belangrijk dat alle betrokken partijen elkaar goed weten te vinden. KVO-b bewijst hiermee haar waarde.”

Knelpunten weggenomen
Henk van Asch van bedrijvenvereniging NoordEik is ook tevreden en ziet daarnaast ook ruimte voor verbetering. “De algemene indruk is goed. Momenteel zijn er op de bedrijventerreinen weinig problemen, maar het veiligheidsgevoel zou omhoog kunnen door camerabewaking en een beter georganiseerde surveillancedienst. De bedrijventerreinen zijn redelijk schoon en veilig en door het goede contact met de gemeente hebben we al een aantal knelpunten weg kunnen nemen.”

Belangrijke actie waar we nu mee bezig zijn is het vernieuwen van de bebording zodat er weer sprake is van een professionele uitstraling en het rommelige beeld van de zwerfborden verdwijnt.

Meer leden en de collectiviteit oppakken is een ander aandachtspunt

Positieve ontwikkelingen
Projectleider KVO-b Jack van de Gevel heeft de afgelopen jaren een goede samenwerking zien ontstaan. De verschillende samenwerkende partijen weten elkaar inmiddels goed te vinden en er is al veel werk verzet. Ook de enquêteresultaten van afgelopen zomer laten een positieve ontwikkeling zien. We boeken dus echt vooruitgang en ondernemers ervaren dat ook zo. We kijken dus met tevredenheid terug op de afgelopen periode. We willen de komende jaren verder op de ingeslagen weg want er blijft werk aan de winkel.

De werkgroep gaat de komende jaren aan de slag om alles op orde te houden.

Veiligheidsgevoel
Het KVO-B draagt bij aan het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en inwoners. Ook stimuleert het een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen. MKB-Nederland heeft het examenproces begeleid. Groot voordeel van het keurmerk is dat alle ondernemers korting kunnen krijgen op hun verzekeringspremie. De ondernemers op beide bedrijventerreinen hebben inmiddels het certificaat ontvangen.

coronavirus-4914026_1280

Monitor impact coronacrisis

De monitor impact coronacrisis bevat objectieve informatie uit betrouwbare bronnen en wordt elke maand geactualiseerd. Alle edities van de monitor zijn te downloaden als PDF.

In de Monitor impact coronacrisis #15 onder andere nieuw: economie Utrecht krimpt minder dan de landelijke economie, aantal vacatures in provincie stijgt weer en bijna helft van Utrechtse werkgevers maakt gebruik van landelijke steunmaatregelen.

Logo Duurzaam at POB Baarn

Inproba wil nog dit jaar klimaatneutraal zijn

Inproba produceert een 100% biologische lijn en wil nog dit jaar klimaatneutraal op scope 1&2 van het Greenhouse Gas Protocol zijn. Scope 1 gaat over directe CO2 uitstoot, en scope 2 over indirecte uitstoot. Alle sambals en chilisauzen dragen vanaf nu het Rainforest Alliance Certified keurmerk, het bekende beeldmerk met de ‘kikker’.


 

Het Baarnse familiebedrijf Inproba wil klimaatneutraal zijn

Baarnsche Courant 7 oktober 2020 (Copyright BC/BDU)

 

Uw verhaal ook in de Baarnsche Courant?

Bent u ondernemer of vertegenwoordigd u een instelling in Baarn en wilt u delen welke maatregelen u genomen heeft om uw bedrijfspand en/of bedrijfsvoering te verduurzamen? Stuur een mailtje naar Duurzaam@POB Baarn.

logo Baarn
vorstelijk baarn
logo funda in business
BKA-logo

De ondernemers van Baarn hebben hun krachten gebundeld en werken intensief samen met de gemeente in het Platform Ondernemend Baarn (POB). Alle ondernemers van Baarn die ingeschreven staan bij de kvk zijn aan deze website toegevoegd.

Gemeente Baarn –
Economische Zaken
Accountmanager bedrijven:
Jack van de Gevel
T. 06-34875632
E.  j.vandegevel@baarn.nl
Klik hier voor meer contactgegevens

 

Copyright POB Baarn ©  

Website door: Webheld.nl