Baarns OndernemersNetwerk: een ander ondernemersnetwerk

Plaatsingsdatum bericht: 18 juni 2019

        

Uiteraard is iedere ondernemer vol over het product dat hij of zij verkoopt. Maar desondanks lopen niet alle verkoopgesprekken even succesvol. Ook wel eens gedacht: hoe kan ik mijn presentaties, verkoop- en kennismakingsgesprekken verbeteren? De leden van het Baarns OndernemersNetwerk (BON) hebben op 17 juni jl. tips van elkaar en van een trainer/acteur ontvangen. In kleine groepjes werd via opdrachten geoefend en elkaar feedback gegeven.

Dit is typisch voor de bijeenkomsten van het Baarns OndernemersNetwerk, het is geen belangenvereniging, charity-organisatie of regulier ondernemersnetwerk. De leden van het Baarns OndernemersNetwerk maken gebruik van elkaars ervaringen en expertises om zelf betere ondernemers te worden. Niet alleen worden successen en netwerken gedeeld, maar ook persoonlijke ervaringen en desgevraagd verbeterpunten.

Tijdens de bijeenkomst van 17 juni waren er 3 pitches (introducties van organisaties van 3 tot 5 minuten). Dit keer onder meer van Stichting Vluchtelingenwerk, die ondernemers zoekt voor werkervaringsplekken voor statushouders. Er werden verschillende statushouders voorgesteld. Mocht u nog ruimte hebben voor werkervaringsplekken, dan kan het secretariaat van het Baarn Ondernemersnetwerk u met Vluchtingenwerk in contact brengen. Vervolgens kwamen de heren Van der Lans  aan bod. Zij introduceerden ’t Clubhuys Baarn, een flexkantoorconcept voor kleine ondernemers. Zij hadden behoefte aan feedback over dit concept en organiseren op 27 juni een kennismakingsborrel in het pand aan de Laanstraat 124. Daarna gaf BON-lid Janike Haakmeester een introductie van haar kantoor: een nichekantoor voor Omgevingsrecht dat inmiddels is uitgegroeid naar 5 werknemers en in Baarn is gevestigd. Het kantoor staat grote bouwondernemingen, vastgoedbeleggers en gemeenten in heel Nederland bij en begeleidt de (her) ontwikkeling van vastgoed. Denk daarbij aan het wijzigen van bestemmingen, het sluiten van exploitatie- en samenwerkingsovereenkomsten, procedures tegen verleende omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen en onteigenings- en planschadeprocedures.

Na deze introducties werden onder leiding van een trainer van acteursbedrijf Kapok oefeningen gedaan, met het doel het verbeteren van presentaties en kennismakingsgesprekken. Een tipje van de sluier: hoe zorg je er voor dat je gevoel en uitstraling in overeenstemming zijn met de inhoud van je verhaal? De avond werd afgesloten met een gezellig diner op het terras van restaurant De Generaal.

Wil je meer informatie, of wil je kennismaken met het Baarns Ondernemersnetwerk, neem contact op met Annemarie van de Beek (secretariaat) via: info@baarnsondernemersnetwerk.nl.

Andere berichten