CBB; niet wonen op de Drie Eiken

Plaatsingsdatum bericht: 12 februari 2020

De Contactgroep Baarnse Bedrijven (CBB) vindt het onbegrijpelijk, dat de gemeente (-raad) medewerking dreigt te verlenen aan grootschalige woningbouw aan de Tolweg op De Drie Eiken. Projectontwikkelaar Domus wil 110 appartementen achter het BP tankstation neerzetten. De CBB is mordicus tegen de nieuwbouw, die ten koste gaat van vele vierkante meters bedrijfsterrein. De zakenkring maakt zich ongerust over de ontwikkeling, aangezien er al een tekort aan bedrijfsterrein bestaat, weet voorzitter Ronald Zanoli, evenmin blij met de tijdelijke bewoning van kantoorpanden. Naar zijn overtuiging is ruimte nodig om nieuwe bedrijven binnen te halen. Ook is bedrijfsgrond nodig om bestaande ondernemingen uit de bebouwde kom naar de rand van Baarn te verplaatsen. De achter te laten percelen kunnen voor woningen bestemd worden. Tevens is ruimte vereist om groeiende bedrijven de mogelijkheid te bieden uit te breiden. Op de lijst met 351 Economische toplocaties staat Baarn op plek 34. De CBB wil hoger op de ranglijst, zodat ‘Baarn de beste wordt’ zegt de heer Zanoli. Baarn is naar zijn overtuiging een geschikte plaats om te wonen, te werken en te recreëren. De voorzieningen dienen gewaarborgd te blijven door met elkaar voor voldoende financiële middelen te zorgen. Zet in op verdere verbetering en innovaties stelt Zanoli. Hij snapt niet dat het nodig wordt geacht bij een jarenlang stabiel blijvend inwonertal ( circa 24.7500 ) drie hoge torens met appartementen te bouwen, terwijl behoefte bestaat aan betaalbare koop- en huurwoningen voor starters en jonge gezinnen. Initiatieven om aan deze behoefte te voorzien zijn gewenst, maar zonder woningbouw op De Drie Eiken benadrukt Zanoli. Positief is hij over de uitbreiding met 3-4 hectare van De Noordschil. 1-2 hectare is gereserveerd voor de combinatie wonen/werken, een soort overloop van het bedrijventerrein naar het woongebied. Door te weinig bedrijventerrein dreigt namelijk steeds meer de balans tussen aantal werkende binnen Baarn en bedrijvigheid verstoord te raken. Het gevolg zal zijn dat er iedere dag meer verkeer in en uit de gemeente Baarn reist.

 

Andere berichten