CBB wenst allen een prachtig 2020 in goede gezondheid!

Plaatsingsdatum bericht: 22 januari 2020

Als voorzitter van de CBB, Contactgroep Baarnse Bedrijven, wil ik u mede namens de Stichting NoordEik graag kort meenemen in wat actuele zaken, waar wij ons, gezamenlijk met de ondernemers van Baarn, sterk voor maken.

Er spelen momenteel veel zaken in en rondom Baarn, waaronder nieuwbouw van woningen, de ontwikkeling van Paleis Soestdijk, uitbreiding en/of herinrichting van de bedrijventerreinen Noordschil en Drie Eiken en de mogelijke nieuwbouw van een cultuurhuis op de Brink.

Voorwaar geen sinecure voor een relatief kleine plaats als Baarn, met op dit moment zo’n 25.000 inwoners, verdeeld over circa 11.000 huishoudens, bestaande uit gemiddeld ruim 2 personen.
Interessant is te constateren dat het inwonersaantal van Baarn eigenlijk al jaren redelijk stabiel is en altijd net de 25.000 niet haalt. In 1995 waren er 24696 inwoners en in 2019 waren dat er 24767. Het laagste aantal inwoners was 24277 en werd gemeten in 2013.

Dit in ogenschouw nemende is de vraag gerechtvaardigd om welke reden wordt ingezet op grootschalige nieuwbouw, waar feitelijk slechts behoefte bestaat aan specifieke betaalbare koop- en huurwoningen voor starters en gezinnen.

Dat brengt mij bij de problematiek van het transformeren van een deel van het bedrijventerrein de Drie Eiken voor woningbouw, in dit geval ten behoeve van de bouw van een grootschalig appartementencomplex, en het inperken van de al jaren bestaande zachte toezegging van 5 hectare uitbreiding bedrijfsterrein, aansluitend op de Noordschil.

Wij zijn daar als ondernemers erg ongerust over, omdat er al een tekort aan bedrijfsterreinen in Baarn bestaat en er ruimte moet zijn om nieuwe bedrijven binnen te halen, bestaande bedrijven uit de woonkernen te plaatsen en groeiende bedrijven de mogelijkheid tot uitbreiding niet te ontnemen.

In het kader hiervan viel er vorige week dinsdag bij BNR Nieuwradio een interessant item te beluisteren, waarbij Jasper Beekmans, senior adviseur bij adviesbureau Stec Groep, aangaf dat er op steeds meer plekken in Nederland, waaronder in grote delen van de provincie Utrecht, een groot tekort aan bedrijventerreinen is. Quote: “Alleen daar al is de komende tien jaar behoefte aan zo’n 200 hectare grond”

Eigenlijk zou ik namens de Baarnse ondernemers willen zeggen: i’ll rest my case!

Uit het gepubliceerde overzicht van “Economische Toplocaties” staat Baarn op plek 34 van de 351. Wethouder Jansma is daarmee tevreden, wij als ondernemers zien het echter als een aansporing om nog verder te verbeteren en in te zetten op innovaties. Elke ondernemer wil immers de beste zijn en samen willen wij dat Baarn de beste wordt!

Platte daken van bedrijfspanden bestemmen voor zonnepanelen, waardoor locaties voor zonneparken beschikbaar blijven voor woningbouw of bedrijfsterreinen, parkeren op de daken van bedrijfspanden en het zoeken naar een goede mix van wonen en werken, leidt ertoe dat Baarn een gewilde plaats blijft om te wonen, te werken en te recreëren. Met elkaar kunnen wij dan voldoende middelen generen om alle mooie voorzieningen die dit prachtige dorp rijk is te waarborgen.

Als ondernemersverenigingen hebben wij ons nog niet actief in de discussie over het nieuw te bouwen cultuurhuis aan de Brink gemengd. Wel lezen ook wij de publicaties hierover en de zorg over de oplopende kosten en wie deze moet dragen, dan wel daaraan moet bijdragen.

Misschien moeten wij in dat kader ons licht eens opsteken bij enkele ons omringende gemeenten, die of al een Ondernemersfonds zijn gestart of daarmee al in een ver gevorderd stadium zijn.
Met een Ondernemersfonds wordt het lokale bedrijfsleven en de non-profit sector in staat gesteld om collectieve zaken structureel te financieren.

Alles wat ondernemers daarbij zelf aanmerken als gezamenlijk belang komt voor financiering in aanmerking. Van parkmanagement op de bedrijventerreinen, promotie van winkelgebieden en leegstandsbestrijding tot aan citymarketing, promotieactiviteiten voor het technische onderwijs en gemeenschappelijke belangenbehartiging.

De ondernemers bekostigen deze financiële positie zelf, door een lichte verhoging van het ozb-tarief voor niet-woningen.

Ik wens u allen, namens al onze leden, een prachtig 2020 in goede gezondheid.

Daarnaast spreek ik de wens uit dat wij het komende jaar in goed onderling overleg met alle betrokken partijen tot constructieve afspraken kunnen komen, omdat wij uiteindelijk allemaal belang hebben bij een goed functionerend en florerend Vorstelijk Baarn.

Ronald Zanoli
Voorzitter CBB

Andere berichten