Wegwijs voor bedrijven in nood door terugbetaling belastingen

Plaatsingsdatum bericht: 20 september 2022

Ondernemers kregen vanaf 2020 te maken met coronamaatregelen. Verplichte sluitingen en andere maatregelen waren de oorzaak dat ondernemingen niet hun normale bedrijfsactiviteiten konden uitvoeren. Hierdoor maakten veel bedrijven, ook in Baarn, gebruik van de tegemoetkomingen van de Rijksoverheid. Zo konden ondernemers bijzonder belastinguitstel aanvragen tot en met 31 maart 2022.

De terugbetaling van de belastingen start vanaf 1 oktober 2022. Ondernemers krijgen dan 5 jaar de tijd om de belastingschuld af te lossen.
Hoewel de gemeente Baarn niet verantwoordelijk is voor het beëindigen van coronasteunpakketten en het terugbetalen van belastingschulden, willen we wel graag meer dan een luisterend oor bieden aan lokale ondernemers die in de problemen (dreigen te) komen. Als gemeente voelen we ons namelijk erg betrokken bij het reilen en zeilen van onze lokale ondernemers. Ook in lastige tijden trekken we graag samen op. De Rijksoverheid geeft mogelijkheid tot gespreid betalen, maar niet voor iedereen zal dat voldoende zijn. Naast een luisterend oor zijn er ook verschillende concrete instrumenten en maatregelen beschikbaar waar ondernemers in de gemeente Baarn gebruik van kunnen maken.

Instrumenten en maatregelen:

  • De gemeente Baarn heeft een abonnement op IMK 155 red een bedrijf. Dit is een onafhankelijke organisatie waar ondernemers met financiële vragen en problemen terecht kunnen. Ondernemers kunnen zich aanmelden via: https://www.155.nl/(externe link)
  • Ondernemers kunnen ook bij het Geldloket Regio Amersfoort terecht. Het Geldloket is een gratis financiële sparringpartner. De gemeente Baarn is aangesloten bij dit initiatief. Voor meer informatie kunnen ondernemers de volgende website raadplegen: https://www.geldloket.nl/(externe link)
  • Baarn is aangesloten bij de uitvoeringsorganisatie BBS. Bij BBS kunnen zelfstandigen terecht voor een uitkering in het kader van ‘bijstand zelfstandigen’. Voor meer informatie: https://www.bbsuo.nl/inkomen-uitkering-en-zorg/bijstand-zelfstandigen(externe link)
  • Baarnse bedrijven met betalingsproblemen bij de gemeentelijke belastingdienst kunnen een betalingsregeling treffen. Ondernemers kunnen contact opnemen met de afdeling belastingen via het e-mailadres: belastingen@baarn.nl
  • Ondernemers kunnen met vragen altijd contact opnemen met de wethouder(s), de accountmanager bedrijven (Jack van de Gevel) en andere betrokken ambtenaren. Dat kan via de mail j.vandegevel@baarn.nl
  • Wanneer ondernemers een vraag willen stellen of een afspraak willen maken met de wethouder Economische Zaken kunnen ze gebruik maken van het e-mailadres: ondernemers@baarn.nl

Andere berichten