rotary baarn

Start-up grijp je kans!

‘Startup Mentor’ van Rotary helpt startende ondernemers aan netwerk, kennis om hun sociale of tech onderneming tot bloei te kunnen brengen tot het moment van financiering.

Kennis en kunde van veel sectoren is binnen de Rotaryclubs groot. Eén van de criteria voor samenstelling van een Rotary Club bijvoorbeeld is dat ieder een ander beroep uitoefent. Er is een uitgebreid internationaal netwerk van clubs dat het leggen van contacten makkelijk maakt. Deze bron inzetten voor mensen die hulp nodig hebben om een eigen bedrijf met een sociaal doel willen starten past bij de missie.
Rotaryclubs in Soest en Baarn begeleiden met een aantal zeer ervaren leden start ups, zodat jonge en minder ervaren ondernemers sneller een succes van hun startup kunnen maken.
Het initiatief van Rotary richt zich op de prille fase van een startup en “Social Enterprise” en “Tech”. De mentoren handelen namelijk vanuit een combinatie van dienen van de maatschappij en ondernemerschap. De mentoren hoeven er daarom geen vergoeding voor. Er is nog ruimte voor begeleiding van enkele start ups.

Ben je of ken je een start-up die een mentor kan gebruiken?

Neem dan direct contact op en ontdek de mogelijkheden:
Stan Uyland, stan.uyland@betonballon.nl,Tel: 06 33888600
Willem Jongbloed, familiejongbloed@outlook.com, Tel: 06 22376851

foto 1

Onderhandelingsgoeroe traint leden Baarns OndernemersNetwerk (BON)

Wie de komende tijd moet onderhandelen met een lid van het Baarns OndernemersNetwerk kan zijn knopen tellen. De leden werden in de BON-bijeenkomst van 10 februari jl. getraind in onderhandelingstechnieken door onderhandelingsgoeroe George van Houtem. George is verbonden aan het HCG onderhandelingsinstituut, auteur van de bestseller De Dirty Tricks van het onderhandelen en is professioneel onderhandelaar.

Van Houtem trapte af met een college over de theorie van het onderhandelingsproces. Het onderscheid tussen congruente, distributieve en integratieve kwesties kwam o.a. aan de orde. Verder het belang van het psychologische anker. Onder welke omstandigheden is het belangrijk om zelf het openingsbod te doen en wanneer kan je dit beter aan de ander laten? De theorie werd hierna in praktijk gebracht met een praktijkopdracht. De Baarnse ondernemers gingen in koppels de onderhandelingsstrijd aan. Hierbij bleek dat het belangrijk is om de gemeenschappelijke belangen goed in kaart te brengen en vooral niet te veel argumenten te gebruiken om je punt te maken. Van Houtem eindigde met zijn Dirty Tricks, de sneaky trucjes van het onderhandelen.

De avond werd afgesloten met drankjes een overheerlijk Italiaans buffet. Weer een leerzame topavond bij het BON.

Logo Duurzaam at POB Baarn

Sportcentrum De Trits heeft oog voor het milieu en de portemonnee

“Als Stichting zonder winstoogmerk willen we zo economisch mogelijk met publieksgelden omgaan”, aldus directeur Martin Dijkman. “Door te verduurzamen besparen we op kosten en hebben we een gezonde portemonnee.”


 

Sportcentrum de Trits heeft oog voor het milieu en de portemonnee

Baarnsche Courant 27 december 2019 (Copyright BC/BDU)

 

Uw verhaal ook in de Baarnsche Courant?

Bent u ondernemer of vertegenwoordigd u een instelling in Baarn en wilt u delen welke maatregelen u genomen heeft om uw bedrijfspand en/of bedrijfsvoering te verduurzamen? Stuur een mailtje naar Duurzaam@POB Baarn.

De Drie Eiken

CBB; niet wonen op de Drie Eiken

De Contactgroep Baarnse Bedrijven (CBB) vindt het onbegrijpelijk, dat de gemeente (-raad) medewerking dreigt te verlenen aan grootschalige woningbouw aan de Tolweg op De Drie Eiken. Projectontwikkelaar Domus wil 110 appartementen achter het BP tankstation neerzetten. De CBB is mordicus tegen de nieuwbouw, die ten koste gaat van vele vierkante meters bedrijfsterrein. De zakenkring maakt zich ongerust over de ontwikkeling, aangezien er al een tekort aan bedrijfsterrein bestaat, weet voorzitter Ronald Zanoli, evenmin blij met de tijdelijke bewoning van kantoorpanden. Naar zijn overtuiging is ruimte nodig om nieuwe bedrijven binnen te halen. Ook is bedrijfsgrond nodig om bestaande ondernemingen uit de bebouwde kom naar de rand van Baarn te verplaatsen. De achter te laten percelen kunnen voor woningen bestemd worden. Tevens is ruimte vereist om groeiende bedrijven de mogelijkheid te bieden uit te breiden. Op de lijst met 351 Economische toplocaties staat Baarn op plek 34. De CBB wil hoger op de ranglijst, zodat ‘Baarn de beste wordt’ zegt de heer Zanoli. Baarn is naar zijn overtuiging een geschikte plaats om te wonen, te werken en te recreëren. De voorzieningen dienen gewaarborgd te blijven door met elkaar voor voldoende financiële middelen te zorgen. Zet in op verdere verbetering en innovaties stelt Zanoli. Hij snapt niet dat het nodig wordt geacht bij een jarenlang stabiel blijvend inwonertal ( circa 24.7500 ) drie hoge torens met appartementen te bouwen, terwijl behoefte bestaat aan betaalbare koop- en huurwoningen voor starters en jonge gezinnen. Initiatieven om aan deze behoefte te voorzien zijn gewenst, maar zonder woningbouw op De Drie Eiken benadrukt Zanoli. Positief is hij over de uitbreiding met 3-4 hectare van De Noordschil. 1-2 hectare is gereserveerd voor de combinatie wonen/werken, een soort overloop van het bedrijventerrein naar het woongebied. Door te weinig bedrijventerrein dreigt namelijk steeds meer de balans tussen aantal werkende binnen Baarn en bedrijvigheid verstoord te raken. Het gevolg zal zijn dat er iedere dag meer verkeer in en uit de gemeente Baarn reist.

 

Gemeente Baarn

CBB; Ondernemersfonds Baarn verrijking lokale bedrijven

Baarn moet eens bij omringende gemeenten informeren over het instellen van een Ondernemersfonds. Plaatsen in de regio hebben zo’n fonds al of zijn in een vergevorderd stadium met de oprichting. Met het fonds worden zowel het lokale bedrijfsleven als de non profit sector in staat gesteld collectieve zaken structureel te financieren. Alleen zaken van gezamenlijk belang komen voor financiering in aanmerking. Het advies is afkomstig van Ronald Zanoli, voorzitter van de Contactgroep Baarnse Bedrijven. Naar zijn overtuiging zijn er legio zaken van gezamenlijk belang. De preses noemt het parkmanagement van bedrijventerreinen, de promotie van het winkelgebied, de bestrijding van leegstand, city marketing, promotie-activiteiten voor het technisch onderwijs en gezamenlijke belangenbehartiging. De kosten kunnen volgens Zanoli gedekt worden uit een lichte verhoging van de onroerende zaakbelasting (ozb) voor niet-woningen.

bedrijventerrein

Informatie-avonden over Poort van Baarn

De provincie nodigt u uit om één van de twee inloopavonden over het project Poort van Baarn te bezoeken.
Het doel van de avonden is om omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden te informeren over de voorgestelde maatregelen. Het project Poort van Baarn gaat over het traject vanaf de aansluiting met de A1 (afrit Baarn-Noord) tot en met de rotonde met de Drakenburgerweg, beter bekend als de Escherrotonde.
U kunt ontwerptekeningen en beeldimpressies bekijken, van gedachten wisselen met de makers van het plan en uw mening erover geven.

Data en tijden: dinsdag 18 februari tussen 19:00 en 21:30 uur en woensdag 19 februari tussen 19:00 en 21:30 uur
Locatie: Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, Baarn
Geen aanmelding nodig, u kunt op elk gewenst moment binnenlopen.

Meer informatie over het project vindt u op www.provincie-utrecht.nl/poortvanbaarn

logo Baarn
vorstelijk baarn
logo funda in business
BKA-logo

De ondernemers van Baarn hebben hun krachten gebundeld en werken intensief samen met de gemeente in het Platform Ondernemend Baarn (POB). Alle ondernemers van Baarn die ingeschreven staan bij de kvk zijn aan deze website toegevoegd.

Gemeente Baarn –
Economische Zaken
Accountmanager bedrijven:
Jack van de Gevel
T. 06-34875632
E.  j.vandegevel@baarn.nl
Klik hier voor meer contactgegevens

 

Copyright POB Baarn ©  

Website door: Webheld.nl