laura-lee-moreau-ZpE2gobovro-unsplash

Beste ondernemers in Baarn, wij gaan live! 

Met veel plezier nodigen wij jullie uit voor onze eerste echte Livestream vanuit Baarn. Spannend!

Vanuit Automobielbedrijf Lettenmeijer B.V. gaan we op dinsdag 16 maart 2021 vanaf 19.30 uur uitzenden en jullie een interessant programma aanbieden.

Wij hebben onze eigen Baarnse Kevin van den Berg ingeschakeld om het gesprek met verschillende Baarnse ondernemers aan te gaan.
Laat je verbazen en inspireren door alle verhalen die de revue gaan passeren!

 

Later deze week zullen we enkele gasten bekendmaken, maar op de agenda staat in ieder geval de lokale vraag naar meer bedrijfspanden, gaan we in gesprek met de gemeente én spreken we over verduurzaming.

Wij als CBB vinden het belangrijk om met elkaar in contact te blijven en dat is best moeilijk in deze bijzondere tijd vandaar dat we ervoor gekozen hebben om alle Baarnse ondernemers in onze gemeente hiervoor uit te nodigden.

Je kunt je aanmelden voor deze livestream bij het secretariaat van de CBB op info@cbbaarn.nl.
Volgende week ontvang je dan jouw link. Vanaf 19.15 uur kun je inloggen waarna we om 19.30 uur live gaan.

Wij hopen heel veel Baarnse ondernemers te mogen treffen in deze livestream. Graag tot ziens op dinsdag 16 maart aanstaande!

Een hartelijke groet namens het bestuur van de CBB.

34

Gemeente start spreekuur voor ondernemers

Baarnsche Courant vr 26 feb 2021

BAARN ,,Flexibel als we zijn, kunnen ondernemers de hele week door een afspraak met mij maken.
”Wethouder economische zaken
Erwin Jansma hoeft zich niet te vervelen. Hij vervangt nog steeds
gedeeltelijk burgemeester Mark Röell die herstellende is van corona en zit hierdoor het college voor dat sinds het uitbreken van de coronacrisis elke ochtend vergadert. Desondanks maakt hij extra tijd vrij voor Baarnse ondernemers die de gemeente nodig hebben.

,,Een aantal ondernemers doet het supergoed in coronatijd”, weet Jansma. ,,Maar dat geldt natuurlijk lang niet voor iedereen. Ik maak me zorgen om de stille ondernemers die je niet hoort.” De wethouder bedoelt hiermee vooral de zzp’ers. ,,Een groot aantal van hen is misschien gedwongen zzp’er geworden tijdens de kredietcrisis van een paar jaar geleden. De meesten horen we niet, we weten niet hoe het met hen gaat. Velen proberen te overleven terwijl ze alleen in hun zolderkamer zitten. Hulp vragen is niet erg.

Als ze vragen hebben, kunnen ze contact met me opnemen”, benadrukt Jansma. ,,Als ondernemers vragen hebben, kijken we wat we kunnen doen. Er leven misschien meer hulpvragen dan we denken. Het gaat om vragen los van alle landelijke regelingen en het uitstel van het betalen van belasting. Zo heeft de horeca zich al gemeld om te vragen of de terrassen weer groter mogen als ze straks weer open mogen. Daar gaan we mee aan de gang.”

,,Straks zullen waarschijnlijk veel mensen moeten worden omgeschoold, daar zijn trajecten voor. Het zou mooi zijn als we mensen die willen omscholen, kunnen laten helpen door zzp’ers die in coronatijd minder verdienen”, denkt de wethouder.

Niet alleen zzp’ers kunnen zich wenden tot Jansma. ,,Grotere bedrijven hebben nu misschien personeel dat ze niet aan het werk kunnen houden. Die kunnen misschien in de zorg terecht waar een tekort is aan medewerkers. Kantoren staan leeg, een receptioniste kan misschien tijdelijk elders aan het werk tot ‘haar’ bedrijf weer opengaat. Verbinding tussen bedrijven zien wij ook als onze rol”, aldus Jansma. ,,Er is soms meer mogelijk dan mensen denken.”

Erwin Jansma roept ondernemers op te reageren en ideeën te ventileren om de coronatijd door te komen. ,,Maar ik ben ook gewoon benieuwd naar de verhalen. Vooral van de mensen die je nooit hoort.” Hij realiseert zich dat ondernemen in coronatijd creativiteit vergt.

Wie een afspraak wil maken met Erwin Jansma,
kan mailen naar ondernemers@baarn.nl.
Door Christine Schut

Luchtfoto jpeg

Businessclub Soestdijk

Het landgoed Paleis Soestdijk staat aan de vooravond van een grootscheepse restauratie, renovatie en herinrichting. De directie en het team van Paleis Soestdijk I Made by Holland willen ondernemers in Baarn en Soest daar graag bij betrekken.

Directeur Frans van den Avert van Paleis Soestdijk vertelt: ,,In samenwerking met het Platform Ondernemend Baarn en de Soester Zakenkring roepen wij ondernemers op zich aan te sluiten bij onze nieuwe Business Club Soestdijk. Ondernemers, startups en ZZP’ers die denken straks wellicht een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van Soestdijk. Dat kan gaan over herinrichting en beheer  van park en  bos, de renovatie en restauratie van het paleis zelf, of over onze duurzaamheidambities.”

Aanmelden is eenvoudig laat Van den Avert weten: ,,U meldt zich aan via businessclub@paleissoestdijk.nl, met daarbij een korte toelichting over uw bedrijf of uw expertise. Wij verzamelen alle aanmeldingen en vanaf begin 2021 wordt u regelmatig op de hoogte gehouden over de voortgang, nodigen we uit voor (digitale) bijeenkomsten waar we onderdelen van onze plannen nader toelichten en als het weer kan, nodigen we u graag uit voor de  Soestdijk Business Club  borrel. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.”

Met een businessclub wil Paleis Soestdijk invulling geven aan de lokale betrokkenheid voor ondernemers uit Baarn en Soest. Hoe gaat die businessclub in de praktijk functioneren? Van den Avert: ,,Wij komen graag in contact met ondernemers uit Baarn en Soest die verwachten een bijdrage te  kunnen leveren aan de restauratie, renovatie en herinrichting van het landgoed Paleis Soestdijk. Vandaar deze oproep via de twee netwerken uit Soest en Baarn. Begin 2021 inventariseren we de aanmeldingen. De ondernemers die zich hebben aangemeld worden regelmatig op de hoogte gehouden over de voortgang en we nodigen we ze uit voor (digitale) bijeenkomsten waar we onderdelen van onze plannen nader toelichten. En als de maatregelen van de overheid het weer toelaten organiseren we twee keer per jaar een Soestdijk Business Club borrel.

Een belangrijke vraag hierbij is: genieten ondernemers uit Baarn en Soest voorkeur bij de aanbesteding van opdrachten? Frans van den Avert is hier helder in: ,,Wij geven zeker de voorkeur aan lokale ondernemers, met de voorwaarde dat ze uiteraard wel op kwaliteit en prijs concurrerend moeten zijn!”

Soest en Baarn zijn opgegroeid met het paleis. Op welke activiteiten mogen de inwoners zich de komende jaren verheugen? ,,Vanaf 2021 gaat het paleis dicht voor de zakelijke verhuur. Dit ter voorbereiding van de aanstaande restauratie en renovatie. De Oranjerie en het park blijven open voor externe verhuur en voor eigen bijeenkomsten, ontvangsten en programmering. In de Oranjerie worden onze relaties, partners en bezoekers geïnformeerd over de toekomstige invulling van het landgoed Paleis Soestdijk I Made by Holland. Op interactieve wijze wordt in het paleis en het omringende park het beste van het beste dat ons land te bieden heeft gepresenteerd. Daarbij wordt ingezoomd op de thema’s waarmee wij Nederlanders wereldwijd grote impact hebben: water, agricultuur & voeding, energie en gezondheid.”

Paleis Soestdijk hoort bij het nationale erfgoed. Van den Avert bevestigt dat dit erfgoed bewaard blijft,,Een van de voorwaarden van de aanbesteding was de restauratie van het paleis en het park. Dat doen we in nauwe samenwerking met monumentenzorg, zowel landelijk als provinciaal. Het paleis krijgt een publieke functie zodat de komende generaties er nog lang van kunnen genieten.”

Aanmelden als lid van de businessclub Soestdijk via e-mail: businessclub@paleissoestdijk.nl. Het bericht graag voorzien van een toelichting over en de expertisen van het bedrijf 

Paleis Soestdijk

image004-bewerkt

Noordschil en Drie Eiken geslaagd voor audit

De bedrijventerreinen Noordschil en de Drie Eiken zijn geslaagd voor de audit en hebben daarmee opnieuw het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Continu Samenwerken behaald. De hechte samenwerking tussen gemeente, ondernemers, brandweer, politie en Securitas werpt hiermee haar vruchten af om de bedrijventerreinen veiliger en prettiger te maken.

De samenwerking Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen in Baarn is gestart in 2017 op initiatief van de gemeente en de ondernemers. Het Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en beveiligers afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Elke drie jaar moet er opnieuw ‘examen’ worden gedaan. De laatste maanden is dan ook hard gewerkt door de werkgroep met als resultaat dat de Noordschil en de Drie Eiken geslaagd zijn voor de audit. Hiermee zijn de bedrijventerreinen weer gecertificeerd voor de jaren 2021 t/m 2023.

Wethouder Jansma is tevreden. “Het is belangrijk voor het ondernemersklimaat en het tegengaan van leegstand dat de bedrijventerreinen er netjes bijliggen. Het is dan ook heel belangrijk dat alle betrokken partijen elkaar goed weten te vinden. KVO-b bewijst hiermee haar waarde.”

Knelpunten weggenomen
Henk van Asch van bedrijvenvereniging NoordEik is ook tevreden en ziet daarnaast ook ruimte voor verbetering. “De algemene indruk is goed. Momenteel zijn er op de bedrijventerreinen weinig problemen, maar het veiligheidsgevoel zou omhoog kunnen door camerabewaking en een beter georganiseerde surveillancedienst. De bedrijventerreinen zijn redelijk schoon en veilig en door het goede contact met de gemeente hebben we al een aantal knelpunten weg kunnen nemen.”

Belangrijke actie waar we nu mee bezig zijn is het vernieuwen van de bebording zodat er weer sprake is van een professionele uitstraling en het rommelige beeld van de zwerfborden verdwijnt.

Meer leden en de collectiviteit oppakken is een ander aandachtspunt

Positieve ontwikkelingen
Projectleider KVO-b Jack van de Gevel heeft de afgelopen jaren een goede samenwerking zien ontstaan. De verschillende samenwerkende partijen weten elkaar inmiddels goed te vinden en er is al veel werk verzet. Ook de enquêteresultaten van afgelopen zomer laten een positieve ontwikkeling zien. We boeken dus echt vooruitgang en ondernemers ervaren dat ook zo. We kijken dus met tevredenheid terug op de afgelopen periode. We willen de komende jaren verder op de ingeslagen weg want er blijft werk aan de winkel.

De werkgroep gaat de komende jaren aan de slag om alles op orde te houden.

Veiligheidsgevoel
Het KVO-B draagt bij aan het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en inwoners. Ook stimuleert het een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen. MKB-Nederland heeft het examenproces begeleid. Groot voordeel van het keurmerk is dat alle ondernemers korting kunnen krijgen op hun verzekeringspremie. De ondernemers op beide bedrijventerreinen hebben inmiddels het certificaat ontvangen.

coronavirus-4914026_1280

Monitor impact coronacrisis

De monitor impact coronacrisis bevat objectieve informatie uit betrouwbare bronnen en wordt elke maand geactualiseerd. Alle edities van de monitor zijn te downloaden als PDF.

In de Monitor impact coronacrisis #15 onder andere nieuw: economie Utrecht krimpt minder dan de landelijke economie, aantal vacatures in provincie stijgt weer en bijna helft van Utrechtse werkgevers maakt gebruik van landelijke steunmaatregelen.

logo Baarn
vorstelijk baarn
logo funda in business
BKA-logo

De ondernemers van Baarn hebben hun krachten gebundeld en werken intensief samen met de gemeente in het Platform Ondernemend Baarn (POB). Alle ondernemers van Baarn die ingeschreven staan bij de kvk zijn aan deze website toegevoegd.

Gemeente Baarn –
Economische Zaken
Accountmanager bedrijven:
Jack van de Gevel
T. 06-34875632
E.  j.vandegevel@baarn.nl
Klik hier voor meer contactgegevens

 

Copyright POB Baarn ©  

Website door: Webheld.nl