uitvoeringsagenda

Nieuwe Economische Uitvoeringsagenda Gemeente Baarn & POB, 2022 – 2025

De afgelopen vier jaar heeft de gemeente samen met het Platform Ondernemend Baarn uitvoering gegeven aan de Economische Uitvoeringsagenda. Het merendeel van de activiteiten uit de Economische Uitvoeringsagenda is inmiddels uitgevoerd of in gang gezet.

De gemeente en het POB concluderen dat de activiteiten tussen 2018-2021 een positieve bijdrage hebben geleverd aan het lokale ondernemersklimaat en de samenwerking. Het kernteam POB stelt voor om de vruchtbare samenwerking te continueren en in 2022 en de jaren daarna te focussen op een tiental thema’s en bijbehorende acties. We gaan daarbij door met de succesvolle projecten die eerder al zijn opgestart en doorlopend aandacht vragen en voegen nieuwe activiteiten toe.

In de bijlage hieronder is de nieuwe (interactieve) Economische Uitvoeringsagenda van de Gemeente Baarn & POB voor de periode 2022 – 2025 te downloaden.

POB Economische Uitvoeringsagenda 2022 – 2025

cyber

Deelnemers gezocht voor cybercongres 11 oktober in Utrecht, speciaal voor ondernemers

Volgende week dinsdag 11 oktober organiseert Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland het CyberCongres
Digitaal Veilig Ondernemen’ in Stadion Galgenwaard in Utrecht voor ondernemers (Klik hier voor de Uitnodiging).

Dit congres is speciaal voor mkb-bedrijven (zonder ICT-afdeling) in de provincie Utrecht.
Datum: dinsdag 11 oktober 2022
Locatie: Stadion Galgenwaard, Herculesplein 241, 3584 AA Utrecht

Maar liefst 1 op de 5 ondernemers wordt slachtoffer van cybercrime! Het is de snelst groeiende vorm van misdaad en de schade bedraagt ruim 10 miljard per jaar. En dat terwijl deze vorm van criminaliteit in veel gevallen voorkomen kan worden. Ook jij kunt voorkomen dat je slachtoffer wordt van cybercrime.

Kom naar dit congres en leer meer over digitaal veilig ondernemen. Onze speciale mystery guest zorgt, samen met de andere gasten, voor een informatief en inspirerend programma.

Meld je aan via www.hetccv.nl/cybercongres.
Deelname is gratis.

Foto van adamr

Wegwijs voor bedrijven in nood door terugbetaling belastingen

Ondernemers kregen vanaf 2020 te maken met coronamaatregelen. Verplichte sluitingen en andere maatregelen waren de oorzaak dat ondernemingen niet hun normale bedrijfsactiviteiten konden uitvoeren. Hierdoor maakten veel bedrijven, ook in Baarn, gebruik van de tegemoetkomingen van de Rijksoverheid. Zo konden ondernemers bijzonder belastinguitstel aanvragen tot en met 31 maart 2022.

De terugbetaling van de belastingen start vanaf 1 oktober 2022. Ondernemers krijgen dan 5 jaar de tijd om de belastingschuld af te lossen.
Hoewel de gemeente Baarn niet verantwoordelijk is voor het beëindigen van coronasteunpakketten en het terugbetalen van belastingschulden, willen we wel graag meer dan een luisterend oor bieden aan lokale ondernemers die in de problemen (dreigen te) komen. Als gemeente voelen we ons namelijk erg betrokken bij het reilen en zeilen van onze lokale ondernemers. Ook in lastige tijden trekken we graag samen op. De Rijksoverheid geeft mogelijkheid tot gespreid betalen, maar niet voor iedereen zal dat voldoende zijn. Naast een luisterend oor zijn er ook verschillende concrete instrumenten en maatregelen beschikbaar waar ondernemers in de gemeente Baarn gebruik van kunnen maken.

Instrumenten en maatregelen:

 • De gemeente Baarn heeft een abonnement op IMK 155 red een bedrijf. Dit is een onafhankelijke organisatie waar ondernemers met financiële vragen en problemen terecht kunnen. Ondernemers kunnen zich aanmelden via: https://www.155.nl/(externe link)
 • Ondernemers kunnen ook bij het Geldloket Regio Amersfoort terecht. Het Geldloket is een gratis financiële sparringpartner. De gemeente Baarn is aangesloten bij dit initiatief. Voor meer informatie kunnen ondernemers de volgende website raadplegen: https://www.geldloket.nl/(externe link)
 • Baarn is aangesloten bij de uitvoeringsorganisatie BBS. Bij BBS kunnen zelfstandigen terecht voor een uitkering in het kader van ‘bijstand zelfstandigen’. Voor meer informatie: https://www.bbsuo.nl/inkomen-uitkering-en-zorg/bijstand-zelfstandigen(externe link)
 • Baarnse bedrijven met betalingsproblemen bij de gemeentelijke belastingdienst kunnen een betalingsregeling treffen. Ondernemers kunnen contact opnemen met de afdeling belastingen via het e-mailadres: belastingen@baarn.nl
 • Ondernemers kunnen met vragen altijd contact opnemen met de wethouder(s), de accountmanager bedrijven (Jack van de Gevel) en andere betrokken ambtenaren. Dat kan via de mail j.vandegevel@baarn.nl
 • Wanneer ondernemers een vraag willen stellen of een afspraak willen maken met de wethouder Economische Zaken kunnen ze gebruik maken van het e-mailadres: ondernemers@baarn.nl
coronavirus-4914026_1280

Kabinet komt met uitbreiding steun na nieuwe coronamaatregelen

Er komt financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die sinds afgelopen zaterdag 13 november gelden. Het kabinet vervangt de eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het doel is getroffen ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021. Er komt ook aanvullende steun voor evenementen die door het aangekondigde verbod niet kunnen doorgaan. Daarnaast komt er steun voor de landbouwsector, de culturele sector en de sportsector.

Met deze extra steun vanuit het kabinet is een bedrag van circa € 1,3 miljard gemoeid. De Nederlandse economie is veerkrachtig. Tegelijkertijd realiseert het kabinet zich dat de komende periode voor bepaalde bedrijven en werkenden toch moeilijk kan blijven. Daarom voert het kabinet een aantal aanpassingen door in het steunpakket in het vierde kwartaal.

TVL-regeling vierde kwartaal 2021

Alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen zo snel mogelijk weer een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten. De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%. De regeling is ook toegankelijk voor wie nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de TVL-regeling. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De precieze openstelling wacht op goedkeuring van de Europese Commissie. Het kabinet trekt € 1,2 miljard extra uit voor deze regeling.

Landbouwregeling voor ongedekte vaste kosten

Voor landbouwbedrijven blijft de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) beschikbaar, zodat zij op evenveel steun kunnen rekenen als niet-landbouwbedrijven.

Ondersteuning voor evenementen

Van 13 november tot 4 december 2021 mogen er geen ongeplaceerde evenementen plaatsvinden. Evenementen die wel door kunnen gaan mogen maar tot 18:00 uur plaatsvinden. Daarnaast geldt er een maximale capaciteit van 1250 bezoekers per ruimte.

Voor evenementen die de overheid verbiedt in verband met corona loopt tot en met 31 december 2021 de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). De nieuwe coronamaatregelen zorgen voor grote onzekerheid voor deze sector, die vaak te maken heeft met lange aanloop- en investeringstermijnen. Omdat het evenementverbod vrijwel onmiddellijk is ingegaan, wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 100%, zoals ook in de zomerperiode gebeurde. Het kabinet reserveert hier € 10 miljoen extra voor.

De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) – die geldt voor evenementen die buiten de TRSEC vallen – wordt gedurende 2021 uitgebreid zolang er een verbod op evenementen geldt. Ook de ATE kent een 100% vergoeding van de kosten. Hier reserveert het kabinet € 5 miljoen extra voor. Deze regeling wordt nog uitgewerkt.

Ondersteuning voor de culturele sector

Voor culturele instellingen die te maken hebben met de nieuwe coronamaatregelen breidt het kabinet de suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten uit van een vergoeding van 25% naar maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit per voorstelling. De regeling is ook open voor voorstellingen met een zitplaats. Hiervoor stelt het kabinet aanvullend € 16,5 miljoen beschikbaar. Meer informatie wordt verstrekt door het Fonds Podiumkunsten. Afhankelijk van hun omzetderving zullen sommige culturele ondernemingen ook aanspraak kunnen maken op de hierboven genoemde TVL-regeling voor het vierde kwartaal van 2021.

Ondersteuning voor de sportsector

Bij sportactiviteiten mogen geen toeschouwers meer aanwezig zijn. Voor professionele sportevenementen stelt het kabinet maximaal € 36 miljoen beschikbaar ter compensatie van inkomsten uit kaartverkoop en om seizoenskaarthouders tegemoet te komen voor de periode 13 november tot 4 december. De hoogte van de compensatie zal afhangen van het karakter en draagkracht van de desbetreffende sector of organisatie. Het gaat zowel over wedstrijden in competitieverband als losse sportevenementen. Voor de aanbieders van amateursport is maximaal € 5 miljoen beschikbaar om hen te compenseren voor geleden schade in deze periode. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt deze regelingen in samenwerking met de sportsector uit.

Waar kunnen ondernemers terecht met vragen?

De meest actuele informatie over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden vinden op Rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.

Schermafbeelding 2021-08-09 om 12.39.10

Bustour WSP regio Amersfoort

Het werkgeversservicepunt (WSP) gaat van 13 t/m 28 september 2021 de regio in om werkgevers te vertellen over haar dienstverlening. De bustour start dit jaar op maandag 13 september 2021 in Baarn en Soest. WSP is met de bus van 9.00 tot 12.00 bij Nijhof aan de Minervaweg 3 in Baarn.

 

In de ochtend kunnen werkgevers van 9.00 tot 11.30 uur een speciaal programma volgen. Om 9.00 uur opent wethouder Erwin Jansma de bustour, waarna ambassadeurs Nijhof en Silverein kort vertellen over de samenwerking met het WSP. Om 9.30 kunnen werkgevers kosteloos de workshop ‘Succesvol werven voor vandaag én morgen voor jouw organisatie volgen. De workshop is alleen in Baarn te volgen.

 

Workshop: Succesvol werven voor vandaag én morgen voor jouw organisatie!

Hoe kun je als werkgever het verschil maken op een krappe arbeidsmarkt? Hoe weet je je huidige medewerkers aan je te verbinden en nieuwe medewerkers te werven? Martijn Hemminga van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie laat je in een interactieve presentatie zien hoe je zichtbaar wordt en blijft. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk deelt hij zijn kennis over de huidige arbeidsmarkt en hoe je voor jouw doelgroep interessant bent en blijft. Hij beantwoordt graag al jouw wervingsvragen en je gaat naar huis met 5 concrete tips waar je morgen mee aan de slag kan!

Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je dan aan door het formulier in te vullen op https://www.wspregioamersfoort.nl/agenda/bustour-wsp-in-baarn/ of door een mail te sturen aan communicatiewsp@amersfoort.nl

 

Ontdek bij onze bus in Baarn en Soest de gehele dag:

 • Je kunt met een VR bril virtueel kennis maken met ruim 45 kans beroepen en ontdekken hoe de VR bril je kan helpen met het werven van personeel.
 • WSP doet kosteloos de werving en selectie van personeel voor je bedrijf
 • Leerwerkloket helpt met het opzetten van leerwerktrajecten voor (toekomstig) personeel
 • Diverse financiële regelingen kunnen je als werkgever op weg helpen bij het aannemen van personeel met afstand tot de arbeidsmarkt
 • UWV brengt met de Inclusief Analyse werkzaamheden binnen je bedrijf in kaart die overgenomen kunnen worden door een medewerker uit de Doelgroep Banenafspraak

 

Aanmelden

Wil je de workshop bijwonen? Voor het verzekeren van een plek is het verstandig je aan te melden. Wil je dat we jouw bedrijf bezoeken op het moment dat we bij je in de buurt zijn? Laat het weten door een mail te sturen naar communicatiewsp@amersfoort.nl of het contactformulier in te vullen op: https://www.wspregioamersfoort.nl/agenda/bustour/. Hier vind je ook de andere locaties waar we met de bustour heen gaan, voor het geval je ons op een andere dag dan 13 september wilt bezoeken.

Weet je nu nog niet of je erbij kunt zijn? Je kunt ons altijd een spontaan bezoek brengen bij de bus. We zien je graag tijdens onze bustour!

 

 

unnamed

Save the date – Connect Live

Waar: Stadion Galgewaard, Utrecht

Wanneer: Donderdag 25 november 2021 van 13.00uur tot 17.00uur

Voor wie: Innovatief MKB, startups, scale-ups en C-level bestuurders.

Donderdag 25 november 2021 van 13:00u tot 17:00u vindt het jaarlijkse Connect Live plaats. Een regionaal ondernemersfestival in Stadion Galgenwaard met een programma vol inspiratie, creatie, samenwerken en ontmoeten. Niet alleen maar luisteren, maar vooral participeren! Ontmoet het netwerk en draag bij aan de ambitie van de Utrecht Region: gezond stedelijk leven in de regio.


Samen vooruit!

Nog meer dan ooit draait ondernemen in de regio Utrecht om samenwerken. We kunnen weer vóóruit denken en samen een sterke toekomst tegemoet gaan.

 

In de regio ontstaan talloze nieuwe samenwerkingen op het gebied van talent, geo, health, gaming, mobiliteit, duurzame bouw en educatieve technologie. Op vier pleinen kun je je laten inspireren in de vorm van interviews, sessies, discussietafels of op de ondernemersmarkt.

 

Connect Live verbindt de ondernemers, overheden en kennisinstellingen aan elkaar. Zodat we samen slimmer omgaan met talent, digitalisering, duurzaamheid, innovatie en het aantrekken van subsidies. En daarmee de economische groei van de regio versnellen.

 

Praat mee, denk mee, en Groei Verder!

Sprekers die je meenemen:

Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de Economic Board Utrecht over de ambities en doelen van de EBU.

Victor Goossens, e-sport specialist van Team Liquid over de gamificatie van ondernemen.

Ynzo van Zanten, Chief Evangelist bij Tony’s Chocolonely over duurzaam ondernemen, ook als je klein begint.

Bas van der Veldt, CEO AFAS Software over leiderschap en innovatief ondernemen.

Niels Houtepen, Illusionist, sluit de dag af met een act speciaal voor jou als ondernemer.

We zien ernaar uit je te ontmoeten!

ROM Utrecht Region & Economic Board Utrecht

IMG_20210531_165109

Intentieverklaring Paleis Soestdijk met ondernemersnetwerken Soest en Baarn

Het landgoed Paleis Soestdijk staat aan de vooravond van een grootscheepse restauratie, renovatie en herinrichting. De directie en het team van Paleis Soestdijk I Made by Holland willen ondernemers in Baarn en Soest daar graag bij betrekken. Maandag 31 mei werd de intentieverklaring ondertekend met de bedrijvenkringen uit beide plaatsen. Hiermee wil de MeyerBergman Erfgoed Groep de het belang van samenwerking met ondernemers uit beide plaatsen onderstrepen.

Onder toeziend oog van de wethouders Aukje Treep uit Soest, haar Baarnse ambtgenoot Erwin Jansma en Jack van de Gevel (economische zaken gemeente Baarn) werd de intentieverklaring getekend door Mark de Kruijk, Algemeen Directeur van paleiseigenaar MeyerBergman Erfgoed Groep, Arthur Stuivenberg voorzitter van Platform Ondernemend Baarn (POB) en Judith de Pagter, voorzitter Soester Zakenkring (SZK).

Het doel van de intentieverklaring is om bij opdrachten en aanbestedingen ten aanzien van exploitatie, toekomstig onderhoud en bouw van en op Landgoed Paleis Soestdijk, daar waar mogelijk, ondernemers uit Soest en Baarn te betrekken. Er is met de intentieverklaring sprake van een lokaal voorkeursbeleid zoals dat ook door de beide gemeenten wordt gehanteerd in hun aanbestedingsregels. Deze aanbestedingsregels zijn door zowel POB als de Soester Zakenkring in het lokale bedrijvenregister beschreven.

Bedrijvenregister

Het bedrijvenregister van zowel de POB als de SZK geeft een up-to-date overzicht van de bij de bedrijvenkring bekende ondernemingen in respectievelijk Baarn en Soest. Voordeel voor de ondernemer is dat deze én snel bedrijven in zijn vestigingsplaats kan vinden én snel bij aanbestedingen door haar eigen gemeente en door andere ondernemers gevonden kan worden.
Om goed vindbaar te zijn voor business-to-business is het belangrijk dat ondernemers hun profiel goed invullen in het bedrijvenregister. Ondernemers in Baarn kunnen dit checken en aanvullen via www.pobbaarn.nl/bedrijvenregister.

Businessclub Soestdijk

Ondernemers, startups en ZZP’ers die met hun producten en/of dienstverlening menen een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van Paleis Soestdijk worden van harte uitgenodigd om lid te worden van de Businessclub Soestdijk. Aanmelden via businessclub@paleissoestdijk.nl. met daarbij een korte toelichting over het bedrijf en/of de expertise. De inschrijving is al een aantal maanden open en diverse ondernemers uit Soest en Baarn hebben zich aangesloten bij de Businessclub Soestdijk. Frans van der Avert, directeur van Paleis Soestdijk: ,,Ondernemers die zich hebben aangemeld worden regelmatig op de hoogte gehouden over de voortgang en we nodigen ze uit voor (digitale) bijeenkomsten waar we onderdelen van onze plannen nader toelichten. Als de maatregelen van de overheid het weer toelaten organiseren we twee keer per jaar een Soestdijk Business Club borrel.”

Het paleis is momenteel dicht voor de zakelijke verhuur vanwege de aanstaande restauratie en renovatie. De Oranjerie en het park blijven open voor externe verhuur en voor eigen bijeenkomsten, ontvangsten en programmering. In de Oranjerie worden relaties, partners en bezoekers van het Landgoed Paleis Soestdijk geïnformeerd over de toekomstige invulling van het landgoed. Daarbij wordt ingezoomd op grootse Nederlandse thema’s, namelijk: water, agricultuur & voeding, energie en gezondheid.

Klik hier om de intentieverklaring te bekijken.

opob

Wilt u als ondernemer verplaatsen of uitbreiden?

De gemeente Baarn en de ondernemersnetwerken die zijn aangesloten bij het Platform Ondernemend Baarn willen graag weten welke behoefte er is bij ondernemers naar ruimtebehoefte voor verplaatsing en/of uitbreiding. We horen graag hoe u aankijkt tegen uw vestigingslocatie en de toekomstige ruimtebehoefte van uw bedrijf. Welke verwachtingen en ideeën heeft u over uw eigen bedrijf en uw huidige pand/kavel? Uw deelname aan de enquête is belangrijk. Door uw input krijgen we de ruimtebehoefte scherp in beeld en kunnen we het aanbod daarop aanpassen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. U kunt de enquête invullen tot 22 juni 2021.

De enquête kunt u invullen via deze link.
Succes met invullen!

 

 

laura-lee-moreau-ZpE2gobovro-unsplash

Beste ondernemers in Baarn, wij gaan live! 

Met veel plezier nodigen wij jullie uit voor onze eerste echte Livestream vanuit Baarn. Spannend!

Vanuit Automobielbedrijf Lettenmeijer B.V. gaan we op dinsdag 16 maart 2021 vanaf 19.30 uur uitzenden en jullie een interessant programma aanbieden.

Wij hebben onze eigen Baarnse Kevin van den Berg ingeschakeld om het gesprek met verschillende Baarnse ondernemers aan te gaan.
Laat je verbazen en inspireren door alle verhalen die de revue gaan passeren!

 

Later deze week zullen we enkele gasten bekendmaken, maar op de agenda staat in ieder geval de lokale vraag naar meer bedrijfspanden, gaan we in gesprek met de gemeente én spreken we over verduurzaming.

Wij als CBB vinden het belangrijk om met elkaar in contact te blijven en dat is best moeilijk in deze bijzondere tijd vandaar dat we ervoor gekozen hebben om alle Baarnse ondernemers in onze gemeente hiervoor uit te nodigden.

Je kunt je aanmelden voor deze livestream bij het secretariaat van de CBB op info@cbbaarn.nl.
Volgende week ontvang je dan jouw link. Vanaf 19.15 uur kun je inloggen waarna we om 19.30 uur live gaan.

Wij hopen heel veel Baarnse ondernemers te mogen treffen in deze livestream. Graag tot ziens op dinsdag 16 maart aanstaande!

Een hartelijke groet namens het bestuur van de CBB.

logo Baarn
vorstelijk baarn
logo funda in business
BKA-logo

De ondernemers van Baarn hebben hun krachten gebundeld en werken intensief samen met de gemeente in het Platform Ondernemend Baarn (POB). Alle ondernemers van Baarn die ingeschreven staan bij de kvk zijn aan deze website toegevoegd.

Gemeente Baarn –
Economische Zaken
Accountmanager bedrijven:
Jack van de Gevel
T. 06-34875632
E.  j.vandegevel@baarn.nl
Klik hier voor meer contactgegevens

 

Copyright POB Baarn ©  

Website door: Webheld.nl